Hyppää sisältöön

Fluorattujen kasvihuonekaasujen kyselykaavakkeet

 

Suomen ympäristökeskus (SYKE) kerää F-kaasujen päästöjen laskemiseen tarvittavat tiedot vuosittaista kansallista päästöinventaariota varten. Tietoa kerätään seuraavilla kyselykaavakkeilla.

1. Kylmäaineet

Kysely on tarkoitettu kylmäaineiden maahantuojille ja kylmäaineita sisältävien laitteiden valmistajille ja maahantuojille sekä urakoitsijoille ja huoltoliikkeille mukaan lukien autojen ilmastointilaitteita asentavat ja huoltavat liikkeet. Autojen maahantuojille puolestaan on oma erillinen kaavake, ks. kohta 4. alla. Solumuovikomponentteja sisältävien laitteiden valmistajille ja maahantuojille on lisäksi kaavake paisutusaineita varten, ks. kohta 2. alla.

Kylmäainekyselyyn vastataan Lomake.fi -palvelun kautta (linkki sivun oikeassa reunassa). Kylmäainekysely löytyy palvelusta hakusanoilla 'kylmäainekyselyn vastauslomake' sekä lomakkeen numerolla YM013.

2. Solumuovien paisutusaineet

Kysely on tarkoitettu solumuovituotteiden valmistajille ja maahantuojille sekä yrityksille joiden tuotteet sisältävät solumuovikomponentteja (esimerkiksi jääkaapit).

Solumuovikyselyyn vastataan Lomake.fi -palvelun kautta (linkki sivun oikeassa reunassa). Solumuovikysely löytyy palvelusta hakusanoilla 'solumuovikyselyn vastauslomake' sekä lomakkeen numerolla YM039.

3. Aerosolien ponneaineet

Kysely on tarkoitettu aerosolien valmistajille ja maahantuojille sekä saumavaahdon valmistajille ja maahantuojille.

4. Ajoneuvojen ilmastointilaitteet

Kysely on tarkoitettu autojen maahantuojille ja valmistajille.

Ajoneuvojen ilmastointilaitekyselyyn vastataan Lomake.fi -palvelun kautta (linkki sivun oikeassa reunassa). Ajoneuvojen ilmastointilaitekysely löytyy palvelusta hakusanoilla 'Ajoneuvojen ilmastointilaitekyselyn vastauslomake' sekä lomakkeen numerolla YM038.

5. Sähkönjakelulaitteiden eristekaasut

Kysely on tarkoitettu sähkönjakelulaitteiden valmistajille ja maahantuojille.

Sähkönjakelulaitekyselyyn vastataan Lomake.fi -palvelun kautta (linkki sivun oikeassa reunassa). Sähkönjakelulaitekysely löytyy palvelusta hakusanoilla 'Sähkönjakelulaitekyselyn vastauslomake' sekä lomakkeen numerolla YM040.

6. Erikoiskaasukysely

Kysely on tarkoitettu tiettyjen fluorattujen kasvihuonekaasujen maahantuojille (käyttötarkoitus puolijohteiden valmistus sekä rikkiheksafluoridin käyttö muuhun kuin puolijohteiden valmistukseen).

Erikoiskaasukyselyyn vastataan Lomake.fi -palvelun kautta (linkki sivun oikeassa reunassa). Erikoiskaasukysely löytyy palvelusta hakusanoilla 'Erikoiskaasukyselyn vastauslomake' sekä lomakkeen numerolla YM041.   

7. Puolijohteiden valmistuksen kaasut

Kysely on tarkoitettu puolijohteiden valmistajille.

8. Sammutekysely

Kysely on tarkoitettu kaasusammutusaineiden maahantuojille sekä kaasusammutuslaitteistojen asennus- ja huoltoyrityksille.

Tietosuojailmoitus fluorattujen kasvihuonekaasujen kyselylomakkeisiin liittyvien henkilötietojen käsittelystä

Tietosuojailmoitus sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot, jotka tulee toimittaa rekisteröidylle. Ilmoituksessa kerrotaan mm. miten keräämme, käytämme, luovutamme ja säilytämme henkilötietoja SYKEssa.

Lisätietoja

Suunnittelija Tommi Forsberg, Suomen ympäristökeskus (SYKE), etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 9.9.2013 klo 0.00, päivitetty 27.5.2020 klo 14.31