Ajankohtaista

Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen

Jos haet ympäristö-, vesitalous- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää em. lupaa käsittelevältä viranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista.

Julkaistu 7.5.2020 klo 17.01, päivitetty 3.9.2020 klo 14.27