Valvonta- ja kuormitustietolomakkeet

Ilmoitus tietojärjestelmään

Ympäristönsuojelu

 • Ympäristönsuojelun vuosiyhteenveto (päälomake)
  [Pdf]; [Doc]

Ilmansuojelu

Jätteet ja jätehuolto

 • Vuosiyhteenveto, Toiminnassa syntyvät jätteet
  (lomake 1) [Doc]
 • Vuosiyhteenveto, Toiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet
  (lomake 2) [Doc]
 • Vuosiyhteenveto, Varastoidut jätteet
  (lomake 3) [Doc]
 • Edellä mainittujen lomakkeiden täyttöohje R&D-koodiesimerkkeineen [Doc]
 • Lietteet  [Doc]
 • Täyttöohje lietetiedoille [Doc]
 • Kaatopaikat, vastaanottamatta jätetyt jätteet [Doc]
 • Saastuneiden maiden kunnostus [Pdf]; [Doc]

Jätevesi

 • Vesistöön johdettu jätevesi [Pdf]; [Doc]
 • Vesistöön johdettu jätevesi - turvetuotanto [Pdf]; [Doc]

Muut

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Juha Lahtela, ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto
p. 0295 250 371, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 8.2.2018 klo 10.03, päivitetty 17.12.2020 klo 13.37