Ilmoita luontohavaintosi

Suomen ympäristökeskus (SYKE) tekee työkalupakkia kansalaisten luontohavaintojen tallentamiseen ja jakamiseen. Pilottina kansalaishavainnoinnin edistämisessä on jo vuodesta 2011 toiminut Järvi- ja meriwiki, joka on yhteisöllinen verkkopalvelu Suomen järvistä ja rannikon merialueista.

Järvi-meriwikin Havaintolähetti, on verkkosivu, joka on suunniteltu erityisesti älypuhelimiin. Sillä voi lähettää havaintoja ilman kirjautumista ja rekisteröitymistä. Järvi-meriwikin liitännäisten avulla omat havainnot voi näyttää myös muissa verkkopalveluissa.

Tällä hetkellä on käynnissä erilaisia pilottikokeiluja hydrologisten havaintojen keräämisestä. Tätä kautta kehitetään tapoja erilaisten kansalaishavaintojen keräämiseen ja tallentamiseen.

Mitä hyötyä kansalaisten havainnoista on?

Havaintoja tallentava saa itselleen näyttävän havaintoarkiston. Muut vesistön käyttäjät saavat puolestaan ajankohtaista tietoa esimerkiksi pintaveden lämpötilasta, jäänpaksuudesta tai levätilanteesta. Sinne, missä on jo mökkeilijä ja älypuhelin, ei kannata lähettää veroeuroilla näytteenottajaa mittalaitteineen.

Tavallisen kansalaisen tekemät havainnot ovat tärkeitä. Niillä voidaan täydentää viranomaisten mittauksia, kalibroida satelliittihavaintoja ja varmentaa mallien laskelmia. Viranomaiset hyödyntävät havaintoja muun muassa yleisen levätilanteen seurannassa. Systemaattisesta seuraamisesta voi myöhemmin olla hyötyä, kun arvioidaan esimerkiksi järvessä tapahtuneita muutoksia tai kunnostustoimenpiteiden vaikutusta.

Tekemällä havaintoja saat myös ensimmäisenä tietää mihin suuntaan mökkirantasi veden laatu on menossa. Esimerkiksi jos näkösyvyys alkaa vähentyä, se voi olla merkki rehevöitymisestä. Silloin pitää ryhtyä toimeen.

Voit auttaa myös Itämeren tilan tutkimusta ilmoittamalla omia havaintojasi viranomaisille ja tutkijoille. SYKE kokoaa Itämeren sinilevä-, rakkolevä-, meduusahavaintoja. Pyöriäisistä kokoaa tietoa ympäristöministeriö.

Luontohavaintoja keräävät myös muut organisaatiot

Suomen lajitietokeskukseen voit ilmoittaa eläin-, kasvi- ja sienihavainnoistasi. Kansallisen vieraslajiportaalin avulla voit tunnistaa ja ilmoittaa vieraslajeja. Sivuilta löydät tietoa ja kuvia vieraslajeista, karttoja vieraslajien levinneisyydestä sekä torjuntaohjeita.

Luonnonvarakeskus (LUKE) kokoaa kala-, rapu- ja hyljehavaintoja sekä tilastoi sivusaalistietoja. Lintuhavaintoja voi puolestaan lähettää BirdLife Suomen nettipalvelun kautta.

Ilmatieteen laitos (IL) kerää säähavaintoja.

Julkaistu 13.5.2016 klo 8.35, päivitetty 10.4.2018 klo 12.40