Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi

Asiointi ja luvat -osio sisältää tietoa kansalaisten ja yritysten tarvitsemista luvista, ilmoituksista ja rekisteröinneistä. Osiossa kerrotaan myös ympäristövaikutusten arvioinnista ja sieltä löytyvät YVA-hankkeet sekä YVA-päätökset. Sivustolle on koottu listat ympäristöhallinnon lomakkeista sekä rahoituksista ja avustuksista. TYVI-palveluiden kautta yritykset voivat ilmoittaa tiettyjä tietoja sähköisesti viranomaisille.

Tuulivoimaa Raahessa
© Kuva: Mikko Korhonen, ympäristöhallinnon kuvapankki

Uusimmat vireillä olevat YVA-hankkeet

Dongwha hartsitehdas Kotka 7.12.2018 11.27
Dongwha Finland Oy (jatkossa Dongwha) suunnittelee hartsitehtaan rakentamista Kotkan impregnointitehtaansa yhteyteen Kotkansaarelle. Dongwhan impregnointi-tehtaassa jalostetaan paperia kahdella impregnointikoneella runkopaperiksi ja pinnoituskalvoksi kyllästämällä paperi hartsilla. Nykyään Dongwha ostaa käyt-tämänsä hartsin muilta toimijoilta, mutta jatkossa hartsit tai osa hartseista on tarkoitus valmistaa itse. Tarkoituksena on valmistaa hartsia lähinnä omaan käyttöön, mutta hartsia on mahdoll
Remeo Oy:n kierrätyslaitos, Vantaa 26.11.2018 13.55
Remeo Oy suunnittelee kierrätysmateriaalien käsittelytoiminnan keskittämistä Vantaan Långmossebergeniin voimalaitoksen itäpuolelle. Mekaanista lajittelulaitosta suunnitellaan noin viiden hehtaarin alueelle. Laitos käsittelee pääasiassa rakennusmateriaalia, energiajaetta sekä kaupan ja teollisuuden kierrätysmateriaalia. Alueelle suunniteltuja toimintoja ovat lisäksi kierrätettävän betonin ja tiilen sekä puuaineksen vastaanotto ja käsittely.
Kaikki YVA-hankkeet
Julkaistu 28.8.2013 klo 10.46, päivitetty 7.12.2018 klo 8.33
Aihealue: