Aluefoorumi – yritysten ja ympäristöviranomaisten yhteinen keskustelupaikka

Aluefoorumit perustettiin vuonna 2014 ympäristöministeriön ja Elinkeinoelämän keskusliiton yhteistoimin edistämään ympäristöhallinnon ja yritysten yhteistyötä. Aluefoorumeilla käsitellään ajankohtaisia ympäristöön liittyviä asioita ja saatuja tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi ympäristölupamenettelyn kehittämisessä. Lisäksi foorumien puitteissa voidaan järjestää erilaisia tilaisuuksia, kuten koulutusta. Nimensä mukaisesti aluefoorumit kokoontuvat eri puolella Suomea.

Ajankohtaista aluefoorumilla

Vuonna 2015-2016 aluefoorumeilla keskitytään ympäristölupahakemuksen laatimista koskevaan koulutukseen. Oikein laaditulla lupahakemuksella on suuri merkitys luvan käsittelyn sujuvuuteen viranomaisessa ja hakemuksen laatu vaikuttaa myös luvan käsittelyn kestoon. Koulutuksessa pureudutaan niin ympäristölupahakemuksen lakisääteisiin vaatimuksiin kuin hallinnon ohjeistukseenkin. Lisäksi käydään läpi hyvän lupahakemuksen keskeinen sisältö. Kouluttajina toimivat AVIn ja  ELYn kokeneet asiantuntijat sekä lupaprosessin käytännössä hyvin tunteva konsultti.

Koulutuksessa myös keskustellaan lupahakemuksen tekemisen haasteista ja ongelmakohdista. Ongelmakohdat kirjataan aiempien aluefoorumien tapaan ja tietoja hyödynnetään ympäristö- ja muiden menettelyjen kehittämisessä.

Ympäristölupahakemuskoulutus Oulussa 25.5. klo 9.00-15.00

Koulutus ympäristölupahakemuksen laatimiseen järjestettiin Oulussa Hotelli Lasaretissa 25.5.2016. Tilaisuudessa oli 35 osanottajaa.

Ympäristölupahakemuskoulutus Kuopiossa

Koulutus ympäristölupahakemuksen laatimiseen järjestettiin Kuopion maakuntatalolla 10.3.2016.  Tilaisuudessa oli 30 osanottajaa.

Ympäristölupahakemuskoulutus Helsingissä 

Koulutus ympäristölupahakemuksen laatimiseen järjestettiin Helsingin Hotel Arthurissa 4.12.2015. Tilaisuudessa oli 60 osanottajaa.

Aiemmat aluefoorumit

Vuoden 2014 aluefoorumeissa haettiin ratkaisuja ympäristölupamenettelyn kehittämiseen molemminpuolista tietoa ja ymmärrystä lisäämällä sekä hakemalla yhteistyöllä ratkaisuja lupamenettelyn sujuvoittamiseen. Aluefoorumit järjestettiin keväällä 2014 Helsingissä, Mikkelissä ja Oulussa yhteensä noin 120 osallistujan voimin. Vuoden viimeinen aluefoorumi kokoontui syksyllä Vaasassa.

Kevään 2014 aluefoorumien ohjelma koostui pääasiassa "virtuaalisen" ympäristölupahakemuksen ratkaisemisesta. Foorumien työryhmät ovat pureutuneet niin ympäristölupahakemuksen jättövaiheen kuin ympäristölupapäätösvaiheen ongelmakohtiin. Lisäksi keskusteluissa on kehitetty ns. ennakkoneuvottelumenettelyn sisältöä. Ohjelman ovat laatineet yhteistyössä ympäristöministeriön ja EK:n asiantuntijat. Foorumeista saatuja tuloksia hyödynnetään ympäristölupamenettelyn kehittämisessä.

 

Helsingin aluefoorumi 8.5.2014

Mikkelin aluefoorumi 23.5.2014

Oulun aluefoorumi 27.5.2014

Yhteenveto

Julkaistu 15.6.2016 klo 8.56, päivitetty 15.6.2016 klo 8.55