Ympäristötietoa - Uusimaa

Uuttamaata koskevaa alueellista ympäristötietoa on tällä sivulla

 

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi

Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti

Ympäristövaikutusten arviointi

Vesi

Vesitilanne ja ennusteet

Tulviin varautuminen

Tulvariskien hallinta

Pintavedet

Pohjavedet

Vesiensuojelu

Vesien käyttö

Luonto

Elinympäristö ja kaavoitus 

Yhdyskuntarakenne

Elinympäristö

Kartat ja tilastot

Ympäristön tila

Teemasivut

 

 

 

Julkaistu 3.11.2015 klo 12.11, päivitetty 20.11.2018 klo 15.02
Julkaisija: