Ympäristötietoa - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalaa koskevaa alueellista ympäristötietoa on näillä sivuilla:

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi


Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti

Ympäristövaikutusten arviointi

Vesi


Vesitilanne ja ennusteet

Tulviin varautuminen

Pintavedet

Pohjavedet

Vesiensuojelu

Vesien käyttö

Luonto

Kulutus ja tuotanto

Elinympäristö ja kaavoitus


Yhdyskuntarakenne

Elinympäristö

Kartat ja tilastot


Ympäristön tila

Luonnonvarat

Ilmastonmuutos ja energia

Yhdyskuntarakenne

Ilman epäpuhtaudet

Makea vesi ja meri

Luonnon monimuotoisuus

Vihreä talous

Julkaistu 4.11.2015 klo 13.39, päivitetty 8.1.2019 klo 13.31