Ympäristötietoa – Etelä-Savo

Järvimaisema Etelä-Savosta
© Etelä-Savon ELY-keskus

Etelä-Savoa koskevaa alueellista ympäristötietoa on näillä sivuilla:

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi
 

Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti

Ympäristövaikutusten arviointi

Vesi


Vesitilanne ja ennusteet

Tulviin varautuminen

Pintavedet

Pohjavedet

Vesiensuojelu

Vesien käyttö

Luonto

Elinympäristö ja kaavoitus
 

Yhdyskuntarakenne

Elinympäristö

Kartat ja tilastot
 

Ympäristön tila
 

Luonnonvarat

Ilmastonmuutos ja energia

• Kasvihuonekaasupäästöt
• Energiantuotannon ja teollisuuden fossiiliset CO2-päästöt
• Sähkön kokonaiskulutus
• Puupolttoaineen käyttö


Yhdyskuntarakenne

Ilman epäpuhtaudet

Makea vesi ja meri

Luonnon monimuotoisuus

Vihreä talous

Muut

Julkaistu 9.11.2015 klo 8.40, päivitetty 16.5.2018 klo 16.27