VELMU Map Service

VELMU programme maps biodiversity of the Finnish marine environment. The inventory results can be utilised in the VELMU Map Service. 

 

Open map service

The VELMU map brings together the inventory results and combines them with other data. In the map service you can, among others, view and print point data and map layers describing species, habitats and environmental variables. 

The map service is constantly developed and data from VELMU partners is also added. 

 

VELMU-kartan päivitykset

Tulevat päivitykset

Kevät 2021: Aineistopäivitys

Viimeisimmät päivitykset

2020-11: Aineistopäivitys; Lajipisteet, uhanalaiset lajit ja kartoitusmenetelmät -aineistoihin päivitetty SEAmBOTH-pisteaineistoja vuodelta 2019. Päivitetty pisteaineistojen lajinimiä. Päivitetty pintavesien hydrologis-morfologinen muuttuneisuus sekä ekologinen tila 2013 vuoden 2016 aineistoihin. Lisätty ilmakuvatulkittu karttataso rannikkoalueen ihmispaineista ja uusia pohjaeläinmalleja. Poistettu vanhentuneita aineistoja: laivaonnettomuudet 1989-2017 (HELCOM), öljypäästöt 1998-2017 (HELCOM), satamat, kalankasvatus, typen ja fosforin pistekuormitus, rannikon suunnitteilla olevat tuulivoimalat 2015, EU-uimavesidirektiivin uimarannat.

5/2020: Aineistopäivitys
Lajipisteet, uhanalaiset lajit ja kartoitusmenetelmät -aineistoihin päivitetty vuoden 2019 VELMU-pisteaineistot sekä Ahvenanmaan erilliskartoitukset 2017-2018 / Lisätty Suomen ekologisesti merkittävät vedenalaiset meriluontoalueet (EMMA) sekä luontodirektiivin meriluontotyyppien paikkatiedot (2019 raportointi) / Päivitetty luontotyyppimallien kuvaustapa / Poistettu vanhat luontodirektiivin meriluontotyypit.

11/2019: Aineistopäivitys
Lisätty luontotyyppien esiintymistodennäköisyysmallit (19 kpl) / Lisätty Syvyysalueet -aineisto vayla.fi rajapinnalta / Päivitetty HUB biotooppiluokittelu / Poistettu Eliöyhteisömallit (4 kpl) / Poistettu VelmuTausta -taustakartta / Poistettu VELMU syvyysmalli.

Published 2021-01-05 at 14:34, updated 2021-01-05 at 14:34