Ympäristöjärjestelmät ja johtaminen

YMPARISTO.FI UUDISTUU

Uudistettu ymparisto.fi-palvelu julkaistaan maaliskuun loppuun mennessä

Uudistettu ymparisto.fi-verkkopalvelu julkaistaan maaliskuun viimeisellä viikolla, viikolla 13. Uudistuksen tärkeimmät muutokset koskevat sisältöä. Ymparisto.fi:hin on toteutettu käyttäjille uusia, käyttökokemusta parantavia toiminnallisuuksia. Myös sivuston ilme on uudistettu ja julkaisujärjestelmä vaihdettu. Valtaosa nykyisen ymparisto.fi:n osoitteista muuttuu, mutta tärkeät lyhytosoitteet toimivat jatkossakin. Lue lisää

Ympäristöjohtaminen on toiminnan hallintaa niin, että ympäristönsuojelulliset tavoitteet otetaan huomioon kaikessa yrityksen ja yhteisön toiminnassa ja päätöksenteossa. Ympäristöjohtaminen edistää toiminnan ekotehokkuutta ja vähentää palveluiden ja tuotteiden koko elinkaaren aikaisia ympäristöhaittoja.

Ympäristöjohtamisen välineet

Ympäristöjärjestelmät, -standardit, -indikaattorit ja -laskenta ovat ympäristöjohtamisen käytännön välineitä. Ympäristöjohtamisen välineistä tunnetuimpia ovat ISO 14001 -standardiin ja EMAS-asetukseen perustuvat järjestelmät.

Ympäristöjärjestelmän avulla organisaatio ottaa ympäristöasiat järjestelmällisesti huomioon kaikessa toiminnassaan. Toimiva ympäristöjärjestelmä auttaa tunnistamaan ja vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksia sekä säästämään kustannuksia.

Ympäristöjärjestelmässä organisaatio

  • asettaa ympäristötavoitteet
  • toteuttaa toimenpideohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi
  • seuraa säännöllisesti tavoitteiden toteutumista ja
  • parantaa jatkuvasti toimintansa ympäristötehokkuutta asettamalla uusia tavoitteita.

Ympäristöjärjestelmän tuottamaa tietoa ja tuloksia voidaan käyttää sidosryhmille ja myös viranomaisille laadittavissa ympäristöraporteissa sekä viestinnässä ja muussa markkinoinnissa. Ympäristöraportissa organisaatio kertoo sidosryhmille toimintansa ympäristövaikutuksista.

EMAS-ympäristöjärjestelmä

EMAS-järjestelmä (the Eco-Management and Audit Scheme) perustuu EU:n asetukseen (EY) N:o 1221/2009 (EMAS-asetus) ja se koostuu kansainvälisen ISO 14001 –ympäristöjärjestelmästandardin mukaisesta ympäristöjärjestelmästä sekä ympäristöraportista eli EMAS-selonteosta.

Ulkopuolinen todentaja vahvistaa EMAS-selonteon tiedot ja todentaa ympäristöjärjestelmän. Tämä lisää EMAS-selonteon tietojen uskottavuutta ja luotettavuutta. EMAS sopii kaikentyyppisille organisaatioille pk-yrityksistä julkiseen hallintoon.

Ympäristöjärjestelmät julkisessa hallinnossa

Ympäristöjärjestelmillä kestävää tuottavuutta -hankkeessa paneuduttiin julkisen hallinnon ympäristöjärjestelmien rakentamisen ja käytön tehostamiseen. Järjestelmien avulla voidaan muun muassa parantaa organisaatioiden ekotehokkuutta ja edistää kestäviä hankintoja.
Julkaistu 2.7.2013 klo 9.49, päivitetty 30.8.2019 klo 13.56