Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelu

Jätesuunnittelu etenee

Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelu etenee. Kesällä 2014 valmistuneen väliarvion perusteella näyttää, että yhdyskuntajätteiden kaatopaikkasijoitus on vähenemässä ja energiahyödyntäminen on kasvussa. Kaikki jätesuunnitelmissa asetetut painopistekohtaiset tavoitteet ovat edenneet osittain. Edistyminen on ollut parhainta biohajoavien jätteiden ja lietteiden osalta, jotka saadaan enenevissä määrin hyötykäyttöön. Lähiaikoina kehittämistä vaativat kierrätys, rakentamisen materiaalitehokkuuden parantaminen sekä tuhkien ja kuonien hyötykäyttö.

Jätesuunnittelun tavoitetilana

  • materiaalitehokkuus
  • hyödyntäminen
  • suunnitelmallisuus

Jätehuollon kehittämistyötä tehdään yhteistyössä laajalla alueella Etelä-, Länsi- ja Keski-Suomessa. Alueella on tällä hetkellä kaksi erillistä suunnitelmaa, joita viedään jatkossa yhdessä eteenpäin. Alueiden kehittämistarpeet on esitetty Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelmassa (2009) sekä Keski-Suomen jätesuunnitelmassa (2009). Molemmissa tähdätään jätteen määrän vähentämiseen, parempaan hyödyntämiseen ja jätehuollon suunnitelmallisuuteen.

Nykyiset alueelliset jätesuunnitelmat on laadittu vuorovaikutteisesti asukkaiden, viranomaisten ja eri sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on ollut löytää keskeisiä keinoja jätehuollon kehittämiseksi.

ELSU-alue

Julkaistu 9.9.2013 klo 15.17, päivitetty 19.6.2014 klo 14.24
Julkaisija: