Asemakaavan seurantalomakkeen saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Asemakaavan seurantalomakkeen TYVI-palvelua ja on laadittu / päivitetty 29.09.2020. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse

Asemakaavan seurantalomalleen saavutettavuuden tila

Ei täytä kriittisiä saavutettavuusvaatimuksia

Ei saavutettava sisältö

Asemakaavan seurantalomakkeen palvelu ei ole kaikilta osin vaatimusten mukainen

Kohtuuton rasite

Asemakaavan seurantalomakkeen TYVI-palvelua ei saada kaikilta osin saavutettavaksi. Asemakaavan seurantalomakkeen TYVI-palvelun muokkaaminen saavutettavaksi aiheuttaisi kohtuuttomat kustannukset tilanteessa, jossa ympäristöministeriössä on kehitteillä Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä, jonka kautta asemakaavan seurantalomaketta vastaavat tiedot tullaan järjestelmän valmistuttua vuonna 2023 keräämään.

Asemakaavan seurantalomakkeen TYVI-palvelu on viranomaistoimintaan tarkoitettu suljettu järjestelmä. Palvelusta saatavaa asemakaavan selostuksen liitelomaketta lukevat kuitenkin myös kuntien luottamushenkilöt ja mahdollisesti asukkaat. Selostuksen liitelomake tullaan muuttamaan saavutettavaksi alkuvuodesta 2021.

Palaute saavutettavuuteen liittyen

Sähköpostilla

alu_tuki@ymparisto.fi

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000