CrisolteQ Oy - Teollisuuden sivutuotteiden käsittelylaitoshanke Harjavaltaan

Hankkeen kuvaus

CrisolteQ Oy (jatkossa CrisolteQ) suunnittelee teollisuuden sivuvirtojen käsittelylaitoksen rakentamista Harjavaltaan. YVA-ohjelmavaiheessa laitos oli tarkoitus sijoittaa olemassa oleviin tuotantotiloihin Harjavallan Suurteollisuuspuistoon. Hankkeen suunnittelun edetessä sijoituspaikoiksi on valikoitunut kaksi vaihtoehtoa, jotka poikkeavat arviointiohjelmassa esitetystä.

Hankkeen tavoitteena on nykyisin osin loppusijoitukseen päätyvien teollisuuden sivuvirtojen ja muiden vastaavien sekundääristen raaka-aineiden sisältämien metallien ja muiden arvokkaiden ainesosien talteenotto sekä hyötykäyttö. Sähköautojen yleistyessä sähköautojen akkujen valmistuksessa tarvittavien metallien kysyntä kasvaa, mikä on kasvattanut myös arvokkaiden metallien kierrätyksen tarvetta. CrisolteQ on kehittänyt hydrometallurgisen menetelmän sähköautojen akkujen arvokkaiden metallien talteenottamiseen, jotta ne voidaan hyödyntää uudelleen akkujen tuotannossa.

Tarkasteltavat vaihtoehdot

VE0: hanketta ei toteuteta.

VE1: teollisuuden sivuvirtojen käsittelylaitos rakennetaan sijoituspaikalle 1 Harjavallan Suurteollisuuspuiston alueelle. Alavaihtoehdot eroavat toisistaan sivuvirtojen vastaanottokapasiteetin osalta. VE1a kapasiteetti on noin 30 000 tonnia vuodessa ja VE1b kapasiteetti noin 50 000 tonnia vuodessa.

VE2: teollisuuden sivuvirtojen käsittelylaitos rakennetaan sijoituspaikalle 2 Harjavallan pienteollisuusalueelle. Alavaihtoehdot eroavat toisistaan sivuvirtojen vastaanottokapasiteetin osalta. VE2a kapasiteetti on noin 30 000 tonnia vuodessa ja VE2b kapasiteetti noin 50 000 tonnia vuodessa.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus


Tämän sivun lyhytosoite on www.ymparisto.fi/crisolteqharjavaltaYVA

Julkaistu 19.8.2015 klo 12.34, päivitetty 7.10.2020 klo 16.07