Rajanylityspaikat CITES-lajien tuonnissa ja viennissä

Suomeen EU:n ulkopuolelta tuotavat tai Suomen kautta EU:n ulkopuolelle vietävät CITES-lajien yksilöt (kasvit, eläimet, niiden osat tai niistä valmistetut tuotteet) on tuotava ja vietävä hyväksyttyjen rajanylityspaikkojen kautta. Tämä koskee myös kauttakuljetusta, mikäli yksilöt asetetaan passitusmenettelyyn.

Tuontiin ja vientiin tarvittavat CITES-luvat ja -todistukset on esitettävä tullissa. 

Tiettyjen eläinten ja eläinperäisten tuotteiden tuonti edellyttää rajaeläinlääkärin tarkastuksen ja tuontiluvat Ruokavirastosta. Samoin kasvien tuonti saattaa edellyttää kasvintarkastusta ja tuontilupaa Ruokavirastosta.

CITES-yksilöt on tarvittaessa ohjattava tullivalvonnassa hyväksytylle rajanylityspaikalle, eli passitettava. Suomen ympäristökeskuksen myöntämällä poikkeusluvalla tuonti ja vienti voidaan sallia myös muiden tullitoimipaikkojen kautta. 

Tuonti ja vienti: eläimet, niiden osat ja johdannaiset

CITES-sopimuksen piiriin kuuluvien eläinten, niiden osien tai niistä valmistettujen tuotteiden tuonti ja vienti on sallittua vain seuraavien tulliasemien ja rajanylityspaikkojen kautta:

  • Helsingin satama (eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen vaativien elävien eläinten tuonti on kielletty)
  • Helsinki-Vantaan lentoasema
  • Vaalimaa
  • Raja-Jooseppi (eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen vaativien yksilöiden tuonti on kielletty)
  • Kilpisjärvi (ainoastaan norjalaista alkuperää olevien tai Norjaan EU-lainsäädännön mukaisesti tuotavaksi hyväksyttyjen yksilöiden tuonti on sallittua).

Varmista aina Ruokavirastosta mitä eläinlääkinnällisiä tarkastuksia ja lupia vaaditaan, kun tuot eläimiä tai eläinperäisiä tuotteita Suomeen.

Tuonti ja vienti: kasvit, niiden osat ja johdannaiset

CITES-sopimuksen piiriin kuuluvien kasvien, niiden osien ja niistä valmistettujen tuotteiden tuonti ja vienti on mahdollista vain seuraavien tulliasemien ja rajanylityspaikkojen kautta:

  • Helsingin satama
  • Helsinki-Vantaan lentoasema
  • Vaalimaa
  • Turku

Varmista aina Ruokaviraston kasvintarkastuksesta, mitä tarkastuksia ja lupia tai todistuksia vaaditaan, kun tuot tai viet kasveja.  

Lisätietoja

Marja Pylvänäinen ja Stella From, sähköposti: cites@syke.fi, puh. 0295 251 000 (vaihde).

Julkaistu 9.8.2013 klo 15.35, päivitetty 1.12.2022 klo 12.27