CITES-lupamenettely

CITES-sopimukseen kuuluvien lajien ja niistä valmistettujen tuotteiden tuonti ja vienti EU:n ulkorajojen yli edellyttää lähes aina CITES-lupia tai tuonti-ilmoitusta. Myös EU:n sisällä (ja jäsenmaiden sisällä) vaaditaan usein nk. EU-todistus ostoon, myyntiin ja muuhun kaupalliseen toimintaan.

Asianomaisten on huolehdittava siitä, että luvat ja todistukset ovat voimassa ennen sen toiminnan alkamista mihin ne on myönnetty. Ilman asianmukaisia dokumentteja kuljetus rajojen yli sekä kaupankäynti on laitonta. Mikäli vaadittavia lupia ei ole lajit sekä tuotteet voidaan takavarikoida.

Lupamenettelyn esittely

1. Kuuluuko laji CITES-sääntelyn alaisuuteen?

Ensimmäiseksi on selvitettävä kuuluuko laji, siitä tehty tai sitä sisältävä tuote CITES-sääntelyn alaisuuteen.

2. Minkälaisia lupia tarvitaan?

Jos kuljetettava tai kaupattava laji kuuluu CITES-sääntelyn alaisuuteen, on seuraavaksi selvitettävä mitä ja minkälaisia lupia tai todistuksia se vaatii.

Jos kuljettaa EU:n ulkorajojen yli yksityishenkilönä ei-kaupalliseen toimintaan tarkoitettua kuollutta eläintä tai kasvia, sen osaa tai siitä valmistettua tuotetta, henkilökohtaisesti tai muuttokuormassa on tunnettava menettelytavat.

Jos kuljettaa omaa luvanvaraista lemmikkieläintä on tiedettävä lupakäytännöt. Kun kyseessä on soitin, kiertävä näyttely tai näytekokoelma ja ylitetään EU:n ulkorajat useampia kertoja, suosittelemme tutustumaan CITES-erikoisluvat -sivuun.

3. Tarkempaa tietoa luvista eri kohderyhmille

Eläimiä ja kasveja tai niistä valmistettuja tuotteita kuljettaville, ostaville ja myyville sekä turisteille suunnatuilla sivuilla on tarkempaa tietoa mm. metsästettävien lajien, lemmikkieläinten, orkideoiden, trooppisten puulajien ja matkamuistojen CITES-sääntelystä.

4. Lupamenettelyn aikataulu, lupien voimassaolo ja hinnat

5. CITES-hakemuslomakkeet

Täältä löydätte CITES-hakemuslomakkeet ja ohjeet niiden täyttämiseen.

6. Rajanylityspaikat CITES-lajien tuonnissa ja viennissä

CITES-lajeja saa tuoda ja viedä vain tiettyjen rajanylityspaikkojen kautta.

7. CITES-tullimenettely

CITES-lupien ja -todistusten on oltava lähetyksen mukana koko matkan ajan, jotta tulli voi tarvittaessa varmistaa, että kyseessä on laillinen tuonti tai vienti.

8. Lupahakemuksen jättäminen

Lupahakemus on täytettävä huolellisesti ja allekirjoitettava. Hakemukseen on lisättävä henkilötunnus (yksityishenkilöt, tarvitaan vain laskutusta varten) tai y-tunnus (yritykset). Alkuperäinen allekirjoitettu hakemus toimitetaan liitteineen osoitteeseen: Suomen ympäristökeskus SYKE, CITES-asiat, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki, tai skannattuna sähköisesti SYKEn kirjaamoon kirjaamo@syke.fi

Lisätietoja

Marja Pylvänäinen ja Stella From, sähköposti; cites@syke.fi, puh. 0295 251 000 (vaihde).

Julkaistu 28.6.2013 klo 10.11, päivitetty 1.12.2022 klo 11.46