Suomessa metsästetyn karhun, ilveksen ja suden osien ja lihan myynti

Kaikkeen karhuun, ilvekseen ja suteen liittyvään kaupalliseen toimintaan vaaditaan Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) myöntämä myyntilupa eli ns. EU-todistus. Ilman tätä EU-todistusta on karhun, ilveksen tai suden ostaminen, ostajaksi tarjoutuminen, hankkiminen kaupallisiin tarkoituksiin, kaupallisessa tarkoituksessa näytteille asettaminen, käyttö taloudellisessa hyötymistarkoituksessa ja myynti, hallussapito myyntiä varten, myytäväksi tarjoaminen tai myymistä varten kuljettaminen kiellettyä. Karhun sappirakon tai sapen myyntiin ei lupaa kuitenkaan myönnetä.
Karhu_Riku Lumiaro
Ruskeakarhu (Ursus arctos).

EU-todistusvaatimus koskee kokonaista karhua, ilvestä ja sutta, niiden osia ja niitä sisältäviä tuotteita. EU-todistus on voimassa joko Suomessa tai koko EU:n alueella. Todistuksen voimassaoloehdot on kirjattu EU-todistukseen.

Vain todistukseen kirjattu haltija voi myydä siinä kuvatun eläimen, sen osat tai sitä sisältävät tuotteet, ellei todistuksessa toisin sanota.

Jos uusi omistaja haluaa puolestaan myydä karhua, ilvestä tai sutta eteenpäin, on hänen haettava uusi EU-todistus omiin nimiinsä (hakemukseen liitetään alkuperäinen vanha EU-todistus sekä kauppakirja tai muu luovutusasiakirja, joilla todistetaan laillinen hankinta).

Samat määräykset koskevat myös Suomessa esiintyvää riistalajia saukkoa.

Karhua koskevista CITES-määräyksistä on kerrottu laajemmin SYKEn ohjekirjeessä 'Suomen ympäristökeskuksen myöntämät luvat karhun vientiin, tuontiin ja myyntiin'.

Hakemuslomakkeet

Sähköisen lomakepohjan voi tallentaa omalle koneelle täyttöä varten tai tulostaa ja täyttää käsin. Esitäyttö on tehty oletuksella, että metsästäjä itse – karhun tai ilveksen ensimmäisenä omistajana – myy kaatamansa eläimen lihaa tai muita osia.

SYKEn ohjeet

Ohjeita on päivitetty vuonna 2021.

Lisätietoja

Harry Helmisaari, Marja Pylvänäinen ja Stella From, sähköposti; cites@syke.fi, puh. 0295 251 000 (vaihde).
Julkaistu 11.6.2018 klo 15.00, päivitetty 22.12.2021 klo 14.43