Henkilökohtaiset tavarat ja kotiesineistö

Kaikkien CITES-sääntelyn alaisten lajien ja niistä valmistettujen tuotteiden tuonti, jälleentuonti, vienti ja jälleenvienti on luvanvaraista, eli EU:n ulkorajojen ylittäviin siirtoihin tarvitaan vienti- ja tuontiluvat. Henkilökohtaisten CITES-tavaroiden ja -kotiesineistön sekä henkilökohtaisten metsästysmuistojen kuljetusta on kuitenkin hieman helpotettu lupamenettelyn osalta.

Mikä on henkilökohtainen tavara tai kotiesineistö?

Henkilökohtaisilla tavaroilla ja kotiesineistöillä tarkoitetaan yksityishenkilölle kuuluvia kuolleita yksilöitä, niiden osia ja niistä tehtyjä tuotteita, joita ei ole ensisijaisesti tarkoitettu kaupalliseen toimintaan. Nämä tavarat on kuljetettava maasta toiseen omissa matkatavaroissa tai muuton yhteydessä muuttokuormassa. Vain henkilökohtaisen metsästysmuiston voi lähettää itselleen jälkikäteen.

A- ja B-liitteiden elävät yksilöt

Kaikki elävät A- ja B-liitteiden yksilöt vaativat aina vientiluvan lähtömaasta ja tuontiluvan määrämaasta: sääntö koskee myös CITES:in alaisia lemmikkieläimiä, kuten monia papukaija-, käärme- ja kilpikonnalajeja. Kasveja ja eläimiä kuljettavien kannattaa muistaa myös Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran sääntely.

A-liitteen kuolleet yksilöt ja niistä valmistetut tai niitä sisältävät tuotteet

Myös A-liitteen lajien – eli tiukimmin säänneltyjen lajien – kuolleet yksilöt, niiden osat ja niistä valmistetut tuotteet vaativat aina sekä vientiluvan lähtömaasta että tuontiluvan määrämaasta, vaikka kyseessä olisi henkilökohtainen esine. Jos esine on aiemmin tuotu tai viety EU:n rajojen yli, riittää tämän todistavan asianmukaisen tuonti- tai vientiasiakirjan esittäminen tullissa.

B-liitteen kuolleet yksilöt ja niistä valmistetut tai niitä sisältävät tuotteet

B-liitteen lajien kohdalla käytäntöä on helpotettu. Kuolleille yksilöille, niiden osille ja niistä valmistetuille tuotteille tarvitaan pelkästään lähtömaan vientilupa silloin, kun kyseessä on ei-kaupallisissa tarkoituksissa vietävä tai tuotava henkilökohtainen tavara. Helpotus on kuitenkin voimassa vain, mikäli tavara tuodaan osana henkilökohtaisia matkatavaroita tai osana muuttokuormaa. Muussa tapauksessa vaaditaan myös tuontilupa. Henkilökohtaisen B-liitteen metsästysmuiston voi kuitenkin tuoda jälkikäteen pelkällä vientiluvalla.

Alla esitellään vielä eräitä B-liitteen lajeja koskevia poikkeuksia lupakäytännöstä. 

EU:n säädökset ovat tiukemmat kuin muualla

CITES-lajeja koskevat säädökset ovat EU:ssa – ja siten Suomessa – monin paikoin tiukemmat kuin muualla maailmassa. Tämä koskee varsinkin henkilökohtaisina ja matkamuistoina tuotavia esineitä. Monet EU:n ulkopuoliset maat eivät tietyissä tapauksissa vaadi B-liitteen henkilökohtaisille esineille vientilupaa, ja matkailija saattaakin usein tuomisia ostaessaan saada paikan päällä vastauksen 'maastavientiä varten tämä esine ei tarvitse CITES-vientilupaa'. Kuitenkin EU:hun tullessa on tällaiselle tavaralle oltava lähtömaan vientilupa, ja EU:sta lähdettäessä on sille oltava esim. Suomesta vientilupa. Kannattaa siis aina tarkastaa sekä vienti- että tuontimaan lainsäädäntö.

Jos lähtömaa ei myönnä B-liitteen matkamuistolle CITES-vientilupaa, on sen tuontiin EU:n alueelle haettava etukäteen CITES-tuontilupa määrämaasta.

Poikkeukset lupakäytännöstä – milloin ei vaadita CITES-lupia

Omissa matkatavaroissa tai muuttokuormassa voi tuoda ja viedä EU:n ulkorajojen yli ilman CITES-lupia seuraavia B-liitteen lajeista valmistettuja tuotteita.

a) kaviaaria, 125 grammaa

Ilman CITES-lupia saa tuoda tai viedä enintään 125 grammaa sampikalojen (Acipenseriformes spp.) kaviaaria henkilöä kohti pakkauksissa, jotka on merkitty CITES-yleissopimuksen hyväksymällä tavalla. Katso sivu Kaviaari ja sapituotteet.

b) kaktuskasveista valmistetut sadekepit, 3 kpl

Ilman CITES-lupia saa tuoda tai viedä enintään kolme kaktuskasveista (Cactaceae spp.) valmistettua ns. "rainstick" sadekeppiä henkilöä kohti.

c) krokotiilituotteet, 4 kpl 

Ilman CITES-lupia saa tuoda tai viedä enintään neljä krokotiililajeista (Crocodylia spp.)  – alligaattorit, kaimaanit ja krokotiilit – esineiksi muokattua yksilöä henkilöä kohti. Kenkäpari lasketaan kahdeksi yksilöksi. Poikkeus ei koske lihaa eikä metsästysmuistoja (mm. kalloja, nahkoja, täytettyjä eläimiä), eli niille on haettava CITES-luvat.

d) siipikotilon kuoria, 3 kpl 

Ilman CITES-lupaa saa tuoda tai viedä enintään kolme siipikotilon (Strombus gigas) kuorta henkilöä kohti.

e) merihevosia, 4 kpl kuolleita yksilöitä

Ilman CITES-lupia saa tuoda tai viedä merihevosia (Hippocampus spp.) enintään neljä kuollutta (kuivattua) yksilöä henkilöä kohti.

f) jättiläissimpukan kuoria, 3 kpl

Ilman CITES-lupia saa tuoda tai viedä jättiläisimpukoiden (Tridacnidae spp.) kuoria enintään kolme yksilöä henkilöä kohti, yhteensä enintään kolme kg. Yksilöksi katsotaan yksi kokonainen kuori tai kaksi yhteensopivaa puolikasta.

g) agarpuun yksilöitä

Ilman CITES-lupia saa tuoda agarpuun (Aquilaria spp. ja Gyrinops spp .) yksilöitä, enintään kilon puulastuja, 24 ml öljyä ja kahdet helmet tai kaksi rukousnauhaa (taikka kaksi kaulanauhaa tai rannekorua) henkilöä kohti.

Kun tuo tai vie näitä tuotteita tai esineitä enemmän kuin yllä mainitun määrän on niille hankittava tarvittavat luvat CITES-lupaviranomaiselta.

Lupahakemukset

Lupahakemus on täytettävä huolellisesti ja allekirjoitettava. Alkuperäinen allekirjoitettu hakemus toimitetaan liitteineen osoitteeseen: Suomen ympäristökeskus SYKE, CITES-asiat, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki.

Lisätietoja

Marja Pylvänäinen ja Stella From, sähköposti: cites@syke.fi, puh 0295 251 000 (vaihde).

Julkaistu 18.6.2013 klo 17.50, päivitetty 1.12.2022 klo 12.26