Eläimet ja CITES

CITES-sopimus sääntelee lukuisten uhanalaisten lajien kauppaa. CITES-luvat vaaditaan elävien ja kuolleiden eläinten ja kasvien, niiden osien ja niistä valmistettujen tai niitä sisältävien tuotteiden kauppaa. Suomessa sopimus on toimeenpantu EU-lainsäädännöllä, joka sääntelee uhanalaisten eläinten tuontia ja vientiä EU:n ulkorajojen yli.

Sääntely koskee myös ei-kaupallisiin tarkoituksiin tuotavia tai vietäviä eläimiä ja eläintuotteita, myös yksityishenkilön mukana matkustavia eksoottisia lemmikkieläimiä.

Luvat vaaditaan myös Suomessa ja EU:ssa

EU-lainsäädäntö sääntelee myös jäsenmaiden välistä ja niiden sisällä käytävää kauppaa. Sääntely koskee siis myös Suomen sisäistä kaupallista toimintaa. Käytännön tasolla sääntely tapahtuu Suomen ympäristökeskuksen SYKEn myöntämien lupien sekä todistusten avulla.

Useat eksoottiset lemmikit ja kotimaiset karhutuotteet luvanvaraisia

CITES-sopimukseen kuuluvien eläinlajien ja eläintuotteiden kauppa on monimuotoista. Se sisältää mm. eksoottisia lemmikkieläimiä, matkamuistoja, metsästystrofeita, ruokatavaraa, nahkatuotteita, lääkeaineita ja kosmetiikkaa. Siihen voi törmätä niin yksityishenkilönä Internetin lemmikkikaupassa kuin nahkatuotteita ostavan yrityksen edustajana kansainvälisillä markkinoilla. Myös osa kotimaisista eläimistä, kuten karhu, susi, ilves kuuluvat sääntelyn piiriin.

Vaadittavat luvat ja todistukset on haettava hyvissä ajoin ennen tuontia, vientiä tai kaupantekoa. Ilman tarpeellisia dokumentteja matkaavat eläimet ja tuotteet takavarikoidaan tullissa. Suomessa ilman asianmukaista todistusta myyty ja/tai ostettu eläin, sen osa tai siitä tehty tuote on laiton.

Luvanvaraisten eläinten tuonti ja vienti edellyttävät lupia

CITES-sopimus on toimeenpantu EU-maissa unionin yhteisellä lainsäädännöllä. EU:n CITES-lainsäädännön alaisten eläinlajien tuonti, vienti ja kauppa vaativat erilaisia lupia, todistuksia ja/tai ilmoituksia. Lisäksi useita eläintuotteita, kuten valastuotteita, ei voi tuoda Suomeen muuta kuin tieteellisiin tarkoituksiin.

I/A-liitteen lajin kaupalliselle tuonnille ei myönnetä lupia: siksi mm. tiikerin (Panthera tigris) osia sisältäviä tuotteita ei voi tuoda Suomeen.

Tarvittavat CITES-luvat määräytyvät pääasiassa lajin ja käyttötarkoituksen mukaan. CITES-lupamenettely -sivuilla kerrotaan tarkemmin luvantarpeesta ja eri luvista.

Varmista myös vaaditaanko lupia myös Ruokavirastosta, Suomen riistakeskuksesta tai ELY-keskuksesta

CITES-lainsäädännön lisäksi on noudatettava myös muuta lainsäädäntöä. Eläviä eläimiä ja eläintuotteita kuljettavien on hyvä olla perillä esim. Ruokaviraston vaatimuksista. Elävien nisäkkäiden ja lintujen tuontiin myös EU:n alueelta saatetaan vaatia Suomen riistakeskuksen, Ruokaviraston tai ELY-keskuksen tuontilupa. Lisätietoja ja viranomaisten yhteystiedot ovat oikessa palstassa.

Lisätietoja

Marja Pylvänäinen ja Stella From, sähköposti: cites@syke.fi, puh. 0295 251 000 (vaihde).

Julkaistu 28.6.2013 klo 10.46, päivitetty 1.12.2022 klo 11.13