Brännträsk vind tuulivoimapuisto, Närpiö

Hankkeen kuvaus

SABA Wind Oy Ab suunnittelee Brännsträsk vind -nimisen tuulivoimapuiston rakentamista Nämpnäsin kylään Närpiön kaupunkiin. Hankealue on pitkittäin pohjois-eteläsuunnassa ja sen enimmäispituus on noin 5 kilometriä. Alueen pinta-ala on noin 380 hehtaaria. Hankealueen etäisyys Närpiön keskustaan on noin 8 kilometriä. Etäisyys Perämeren rantaan on lyhimmillään noin 500 metriä hankealueen länsiosassa. Suunnitellun tuulipuiston alue on pääasiassa yksityisten mailla ja SABA Wind on solminut alustavan sopimuksen maa-alueiden vuokraamisesta. Tuulipuiston tuottama kokonaisteho on jopa 36–48 megawattia voimalan tyypin mukaan vaihdellen. Suunnitellussa tuulipuistossa on 16–18 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 2–3 megawattia. Tuulipuisto liitetään alueverkkoon 110 kilovoltin voimajohdolla, joka vedetään joko Nixbackenin sähköasemalle tai sähköasemalle, joka rakennetaan EPV Vindkraft Ab:n Norrskogenin-tuulivoimapuiston yhteyteen. Voimajohdon reitin pituus vaihtelee valitun vaihtoehdon mukaan noin 11–17 kilometriä. SABA Windin tavoitteena on ottaa tuulivoimapuisto käyttöön vuonna 2013.

Hankkeen vaihtoehdot

  • VE 0: Hanketta ei toteuteta. Vastaava sähkömäärä tuotetaan jollain muulla tuotantotavalla.
  • VE 1: 18 kpl 2 MW tuulivoimalaitosta. Napakorkeus n. 100 m. Tuulipuiston kokonaiskapasiteetti 36 MW.
  • VE 2: 16 kpl 3 MW tuulivoimalaitosta. Napakorkeus n. 115 m. Tuulipuiston kokonaiskapasiteetti 48 MW.

Arviointiohjelma

Saapunut: 22.3.2011
Nähtävillä: 23.3.-19.5.2011
Arviointiohjelma on nähtävillä virka-aikana Närpiön kaupungin virallisella ilmoitustaululla (Kaupungintalo, Kyrkvägen 2, 64200 Närpiö) ja Närpiön kaupunginkirjastossa (Kyrkvägen 2, 64200 Närpiö) sekä ELY-keskuksen internetsivuilla.

Kuulemistilaisuus: Keskiviikkona 13.4.2011 klo 18.00 Nämpnäsin NS-talolla, Nämpnäsvägen, 63510 Nämpnäs

Julkaistu 15.11.2012 klo 0.00, päivitetty 3.8.2022 klo 11.12