Boliden Kokkola Oy, vaarallisen jätteen kaatopaikan laajentaminen, Kokkola

Hankkeen kuvaus

Boliden Kokkola Oy suunnittelee Kokkolan sinkkitehtaan vaarallisen jätteen kaatopaikan laajentamista. Kaatopaikka sijaitsee Ykspihlajan suurteollisuusalueella varsinaisen tehdasalueen pohjoispuolella. Alueelle sijoitetaan Bolidenin rautapitoista jarosiittia ja rikkirikastetta, viereisen toimijan Freeport Cobalt Oy:n prosessisakkaa sekä pienempiä määriä muita kiinteitä jätteitä märkäpainona kaikkiaaan 500 000 tonnia vuodessa (kuivapaino 300 000 t/a).

Hankkeen vaihtoehdot

  • Vaihtoehto 0: Kaatopaikkaa ei laajenneta nykyisellä paikalla, vaan jätteet kuljetetaan muualle loppusijoitettavaksi.
  • Vaihtoehto 1: Kaatopaikkaa laajennetaan merialueelle nykyiseltä jätealueelta länteen-luoteeseen. Merialue täytetään maa-alueeksi ja läjitys tehdään vedenpinnan yläpuolelle. Laajennusalueen pinta-ala on 40 ha. Laajennus jatkaa jätealueen käyttöikää nykyisillä jätemäärillä yli 40 vuotta.                
  • Vaihtoehto 2a: Kaatopaikkaa laajennetaan maa-alueelle nykyisen kaatopaikan pohjois-, itä- ja koillispuolelle välittömästi kiinni nykyiseen alueeseen. Laajennusalueen pinta-ala on 30 ha ja se rajautuu Natura 2000 –alueeseen sekä Harriniemen pohjavesialueeseen. Laajennus jatkaa jätealueen käyttöikää nykyisillä jätemäärillä yli 30 vuotta.
  • Vaihtoehto 2b: Kaatopaikkaa laajennetaan maa-alueelle nykyisen kaatopaikan pohjois-, itä- ja koillispuolelle välittömästi kiinni nykyiseen alueeseen. Laajennusalueen pinta-ala on 50 ha. Alue rajautuu Natura 2000 –alueeseen ja sijoittuu osittain Harriniemen pohjavesialueelle. Laajennus jatkaa jätealueen käyttöikää nykyisillä jätemäärillä yli 50 vuotta.
  • Vaihtoehto 3: Kaatopaikkaa korotetaan nykyisen ympäristöluvan mukaisesta noin 20 metriä +60 m (NN) korkeuteen saakka. Alueen pinta-ala ei laajene. Korotuksella jätealueen käyttöikää voidaan jatkaa noin 15 vuotta.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

 

Julkaistu 12.2.2016 klo 12.26, päivitetty 11.9.2019 klo 11.23