Björkbackenin tuulivoimahanke, Uusikaarlepyy

Hankkeen kuvaus

Tuulipuiston hankealue sijoittuu Björkbackenin alueelle, noin 10 kilometriä Uudenkaarlepyyn keskustasta etelään Valtatie kahdeksan, Läntisen Jepuantien, Pensalantie ja Jussilantien väliselle alueelle. Alueen itäpuolella sijaitsevasta Jepuan taajamasta on hankelualueelle noin 1,8 kilometriä. Alueen luoteispuolella sijaitsevaan Munsalana taajamaan on hankealueen reunalta noin 4,8 kilometriä. Kunkin tuulivoimalan yksikköteho on 5–10 MW, voimaloiden suunniteltu napakorkeus on noin 199 metriä ja roottorin halkaisija noin 162 metriä kokonaiskorkeuden ollessa tällöin korkeintaan 280 metriä. Tuulivoimalat liitetään alueen länsiosassa kulkevaan Fingrid Oyj:n 400 kV:n Tuovila-Hirvisuo voimajohtoon. Hankealueelle, voimajohtojen läheisyyteen, Fingrid Oyj on rakentamassa uuden sähköaseman, johon tuulivoimalat liitetään maakaapelein.

Hankkeen vaihtoehdot

  • Vaihtoehto VE0: hanketta ei toteuteta
  • Vaihtoehto VE1: Uudenkaarlepyyn Björkbackenin alueelle rakennetaan enintään 26 tuulivoimalan tuulivoimapuisto. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 5-10 MW ja kokonaiskorkeus 280 metriä.
  • Vaihtoehto VE2: Uudenkaarlepyyn Björkbackenin alueelle rakennetaan enintän 19 tuulivoimalan tuulivoimapuisto. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 5-10 MW ja kokonaiskorkeus 280 metriä.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Arviointiohjelman ja kuulutuksen paperiversiot on 8.12.2022-3.2.2023 luettavissa:

  • Uudenkaarlepyyn kaupungintalo, Topeliuksenpuistikko 7, 66900 Uusikaarlepyy
  • Uudenkaarlepyyn kaupunginkirjasto, Topeliuksenpuistikko 10, 66900 Uusikaarlepyy.

Yleisötilaisuus

Arviointiselostusta koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidettiin keskiviikkona 14.12.2022 klo 17.00-19.00 Munsalagårdenissa, Öjintie 7, 66950 Uusikaarlepyy.

Mielipiteen esittäminen

Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja toimittamalla ne 3.2.2023 mennessä osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 262, 65101 Vaasa. Viitteeksi EPOELY/1064/2020.

Hankkeessa yhteysviranomaisena toimivan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen perusteltu päätelmä annetaan 3.4.2023 mennessä. Perusteltu päätelmä sekä annetut mielipiteet ja lausunnot julkaistaan näillä verkkosivuilla. 

 

 

Julkaistu 14.1.2021 klo 10.43, päivitetty 2.1.2023 klo 10.47