Valtakunnallinen toimintatapojen kokeiluhanke

Aluehallintovirastot ja ELY-keskukset käynnistivät keväällä 2019 valtakunnallisten toimintatapojen kokeiluhankkeen, jonka tavoitteena oli toimintatapoja ja yhteistyötä kehittämällä lisätä toiminnan asiakaslähtöisyyttä, parantaa asiakaspalvelua sekä sujuvoittaa viranomaistyötä. Hanke on nyt päättynyt.

Edellisen hallituksen käynnistämän aluehallintouudistuksen yhteydessä suunniteltiin myös uutta valtion lupa- ja valvontavirasto Luovan ympäristötoimialan kokonaisuutta. Suunnittelua tehtiin erittäin laajassa yhteistyössä kahden vuoden ajan. Valmistelussa tunnistettiin laajasti ympäristöhallinnon valtakunnallisen yhtenäisyyden sekä toimintatapojen kehittämistarpeita, jotka liittyvät sekä ympäristötehtäviin että asiakaslähtöisyyteen. 

Vaikka Luova-viraston valmistelu lopetettiin maakunta- ja sote-uudistuksen päätyttyä, ympäristötoimialan kehittäminen jatkui uudessa Valtakunnallisen toimintatapojen kokeiluhankkeessa. Hankkeessa kokeiltiin ja kehitettiin yhteistyössä asiakkaiden kanssa uusia toimintatapoja. Kokeilut toteutettiin käytännössä hankkeeseen valituissa lupa- ja valvonta-asioissa. Hanke oli käynnissä 2.5.2019 - 30.5.2020. 

Kokeilussa hyödynnettiin virkamiesten osaamista yli virastorajojen. Kokeilut koskivat valvontaa, lupakäsittelyä, ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA), alueidenkäyttöä, vesien- ja merenhoitoa ja luonnonsuojelua. 

Hankkeessa kokeiltiin myös uusien sähköisten järjestelmien toimivuutta virastojen välisessä yhteistyössä sekä valtakunnallisen asiakaspalautejärjestelmän rakentamista. Lisäksi ELY-keskusten Ympäristöasioiden asiakaspalvelu laajeni antamaan neuvontaa myös aluehallintovirastojen ympäristölupavastuualueen tehtävissä. 

Kokeilussa mukanaoleville asiakkaille esiteltiin hanketta 12.3.2020 järjestetyssä sidosryhmätilaisuudessa. Lisäksi asiakkaiden näkemyksiä kartoitettiin sähköisellä kyselyllä.  

Hanketta ohjasi ohjausryhmä, jonka jäseninä oli ELY-keskusten, aluehallintovirastojen ja ympäristöministeriön edustajia. Hankkeen rahoittajana toimi ympäristöministeriö. 

Hankkeen tuloksiin ja viranomaisten välisen yhteistyön kehittämiseksi valittuihin toimintatapoihin voi tutustua tarkemmin seuraavien linkkien kautta: 

Lisätietoja: 

Hankkeen koordinaattorit: 

  • Anu Onjukka, ylitarkastaja, Varsinais-Suomen ELY-keskus, p. 0295 023 036, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 
  • Mari Peltonen, viestintäasiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 059, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 
  • Ville Timonen, ympäristötarkastaja, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 018 754, etunimi.sukunimi@avi.fi 

Hankkeen ohjausryhmä: 

  • Veli-Matti Uski (pj), johtaja, ympäristöluvat, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 016 502, etunimi.sukunimi@avi.fi 
  • Janne Kärkkäinen (vpj), johtaja, ympäristö- ja luonnonvarat, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, p. 0295 026 197, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 

Ympäristöministeriö: 

  • Minna Torkkeli, projektipäällikkö, ympäristöministeriö, 0295 250 377, etunimi.sukunimi@ym.fi 
Valtakunnallisessa kokeiluhankkeessa etsittiin keinoja ympäristöhallinnon yhteistyön parantamiseen 4.6.2020
Aluehallintovirastot ja ELY-keskukset ovat vuoden 2019 ja kevään 2020 aikana kokeilleet ympäristötehtävissään erilaisia yhteistyön kehittämiseen ja asiakaslähtöisyyden parantamiseen tähtääviä toimintatapoja. Kokeilut tehtiin ympäristöministeriön rahoittamassa Valtakunnallisten toimintatapojen kokeiluhankkeessa, josta saadut tulokset on nyt koottu yhteen.
Lue lisää
Julkaistu 17.9.2019 klo 14.45, päivitetty 4.6.2020 klo 10.48
Julkaisija: