Humuspehtoori Oy:n Aukeasuon käsittelykenttä, Pälkäne

Huom.! Hankkeen YVA-käsittely ei jatku (1.12.2014).

 

Arvioitava hanke ja sen vaihtoehdot

Hankkeessa on tarkoitus laajentaa olemassa olevaa Aukeasuon käsittelykenttää (os. Arajärventie 320, Pälkäne). Alueella vastaanotetaan ja välivarastoidaan metsäteollisuuden lietteitä sekä broilerin- ja hevosenlantaa, valmistetaan maanparannusaineita ja varastoidaan rengasrouhetta. Uutena toimintona alueelle suunnitellaan nestemäisten lannoitteiden tuotekehitystä sekä käytettyjen autonrenkaiden paloittelua ja välivarastointia. Käsittelykentälle tulee uusi vesienkäsittely ja tieyhteys.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) on mukana kolme vaihtoehtoa: toiminnan laajentaminen nykyisellä kenttäalueella, vaihtoehto VE0+ sekä toiminnan laajentaminen niin, että kenttäaluetta rakennetaan lisää, vaihtoehtot VE1 ja VE2.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelma oli yleisön nähtävillä 1.11.–31.12.2011 kuulutuksen mukaisesti.

YVA-ohjelmasta järjestetiin yleisötilaisuus 29.11.2011 Onkkaalan VPK-talolla (Koulutie 3, Pälkäne).

YVA-ohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 31.12.2011 mennessä.

Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta (pdf, 220 kt)

Arviointiselostus

Seuraavassa vaiheessa hankkeesta vastaava laatii arviointiselostuksen arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen ohjelmasta antaman lausunnon perusteella. Ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyy yhteysviranomaisen lausuntoon arviointiselostuksesta.

 

Julkaistu 1.11.2011 klo 1.00, päivitetty 6.9.2019 klo 14.34

Julkaisija: