AT-Tuote Oy:n Pornaisten aerosolitehdas, Pornainen

Hankkeen kuvaus

AT-Tuote Oy suunnittelee uuden aerosolitehtaan rakentamista Pornaisten Portin yrityskylään Pornaisiin. Hankkeeseen kuuluu tuotantolaitoksen sekä siihen liittyvän varastorakennuksen rakentaminen Pornaisten Portin yritysalueelle. Tuotantolaitoksessa tullaan valmistamaan pääosin erilaisia aerosolituotteita. Valmiit tuotteet tullaan varastoimaan hankealueelle rakennettavassa varastossa tai Sipoon Martinkylän varastossa.

Hankkeen vaihtoehdot

  • Vaihtoehto 0, VE0: aerosolitehdashanketta ei toteuteta. Tontti jää käytettäväksi muuta asemakaavan mukaista rakentamista ja toimintaa varten, josta ei tässä vaiheessa ole tietoa. Vaihtoehtona hankkeen toteutukselle on siten raivattu ja tasattu tontti.

  • Vaihtoehto 1 (VE1): aerosolitehdas rakennetaan Pornaisten Portin yrityskylään raivatulle ja tasatulle tontille. Tontille tulee sijoittumaan ensivaiheessa tuotantolaitos varastoineen. Lisäksi tehtaan yhteyteen tullaan rakentamaan maapeitteiset kaasusäiliöt. Aerosolitehtaalla tullaan valmistamaan 2 miljoonaa aerosolituotetta vuodessa.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julkaistu 17.5.2018 klo 12.41, päivitetty 10.12.2020 klo 10.48

Julkaisija: