Alfa Oil Oy, Kalliovarasto, Kristiinankaupunki

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tarkoituksena on ottaa entinen PVO-Lämpövoima Oy:n voimalaitoksen raskaan polttoöljyn kalliovarasto uudelleen käyttöön ja varastoida siellä pitkäaikaisesti nestemäisiä polttoaineita ja petrokemian tuotteita. Kalliovarasto sijaitsee Karhusaaren satama-alueella.

Hankkeen vaihtoehdot

Arviointimenettelyssä tarkastellaan kahta vaihtoehtoa seuraavasti:

  • Vaihtoehto VE0: hanketta ei toteuteta.
  • Vaihtoehto VE1: kalliovarasto otetaan käyttöön ja siellä varastoidaan veteen liukenemattomia bensiinejä, lentopetrolia ja muita keskitisleitä sekä raakaöljyä. Varaston kokonaistilavuus on 360 000 m3 ja varastoitavia aineita käsitellään vuodessa noin 720 000 m3. Aineet kuljetetaan varastoon ja sieltä pois säiliöaluksilla. Kristiinankaupungin sataman vuosiliikenne lisääntyy noin 20-40 aluksella.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

 

Julkaistu 11.10.2018 klo 14.35, päivitetty 24.7.2019 klo 9.56