BASF akkumateriaalitehdas, Harjavalta

Yhteyshenkilöt: BASF SE
Aleksei Volkov (englanti, saksa), Email: aleksei.volkov@basf.com,
Marko Räikkönen (suomi, englanti, saksa), Email: marko.raikkonen@basf.com,
Kurt Elliot Larsen (englanti, saksa, ruotsi, tanska), Email: kurt-elliot.larsen@basf.com,
Gerald Flood (englanti, saksa), Email: gerald.flood@basf.com

Yhteyshenkilöt: Ramboll Oy
Antti Lepola (suomi, englanti), puh. +358 40 588 7557 Email: antti.lepola@ramboll.fi 
Sanna Sopanen (suomi, englanti), puh. +358 50 307 8579, Email: sanna.sopanen@ramboll.fi
 

BASF suunnittelee tehtaan perustamista Harjavaltaan litiumioniakkujen valmistuksessa tarvittavan akkumateriaalin tuotantoa varten, koska autoteollisuus on maailmanlaajuisesti sähköistymässä. Tämän on mahdollistanut litiumioniakkutekniikka, joka on saavuttanut tarvittavan teknisen ja kaupallisen kypsyyden ja johtaa akuissa tarvittavien materiaalien kysynnän kasvuun. Tehtaan tuote on katodimateriaalin esiaste (PCAM, precursor cathode active material), jota tarvitaan katodimateriaalin (CAM, cathode active material) valmistuksessa.

CAM on keskeinen litiumioniakun komponentti, sillä CAM määrittää akun tärkeimmät ominaisuudet, kuten energiasisällön, käyttöiän ja turvallisuuden. Myös akun tarvitsema CAM-määrä on hyvin suuri (50–100 kg/sähköauto). CAM-materiaali tuotetaan kahdessa vaiheessa. Ensiksi valmistetaan saostamalla katodimateriaalin esiaste (PCAM). Toisessa vaiheessa PCAM kalsinoidaan katodimateriaaliksi (CAM). PCAM-materiaalin synteesi on kriittinen vaihe koko prosessissa, koska silloin määräytyvät lopullisen materiaalin monet ominaisuudet.

Katodimateriaalin esiasteen (PCAM) tuotantolaitoksen sijoituspaikaksi tutkitaan tässä arvioinnissa Harjavaltaa Suomessa. BASF aikoo nostaa kapasiteettia vaiheittain, aloittaen aikaisintaan, kun tuotannon ympäristölupa on saatu (arviolta 2020 alussa) ja lisäten kapasiteettia 30 000 tonniin vuodessa lyhyen ajan kuluessa. Pitkällä aikavälillä BASF on suunnitellut täysimittaisen PCAM-tehtaan kapasiteetin olevan 80 000 tonnia vuodessa. Siten tuotantopaikan tulee mahdollistaa tällainen laajentuminen.

BASF aikoo perustaa CAM-tuotantokapasiteettia Eurooppaan. CAM-tehdas sijoittuu todennäköisesti muuhun EU-maahan. PCAM- ja CAM-tuotannon rinnakkainen sijainti voi kuitenkin olla vaihtoehto tulevaisuudessa.
 

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot

VE0: Hankkeen toteuttamatta jättäminen:

  • PCAM-akkumateriaalitehdasta ei toteuteta Harjavaltaan.

VE1: Akkumateriaalitehdas sijoitetaan Harjavaltaan:

  • PCAM-akkumateriaalitehdas sijoittuu luoteeseen Harjavallan keskustasta ja suurteollisuuspuistosta
     

ARVIOINTIOHJELMA


ARVIOINTISELOSTUS

 

Tämän sivun lyhytosoite: www.ymparisto.fi/akkumateriaalitehdasYVA

    Julkaistu 18.6.2018 klo 16.34, päivitetty 6.3.2019 klo 14.53