Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehdashanke

YVA-ohjelma

 • Ympäristövaikutusten arviointiohjelma saapui yhteysviranomaiselle 14.5.2014.
 • Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan YVA-ohjelma (pdf, 10 Mt)
 • Kuulutus Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan YVA-ohjelmasta 15.5.2014 (pdf, 42 kt)
 • Arviointiohjelma oli nähtävänä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten 19.5.–18.6.2014
  • Äänekosken kaupungintalolla (Hallintokatu 4, Äänekoski)
  • Äänekosken kirjastossa (Wessmanninkatu 2, Äänekoski)
  • Laukaan kunnanvirastossa (Laukaantie 14, Laukaa)
  • Jyväskylän kaupungintalolla (Vapaudenkatu 31, Jyväskylä)
  • Keski-Suomen ELY-keskuksessa (Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä)
 • Arviointiohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tuli toimittaa Keski-Suomen ELY-keskukseen 18.6.2014 mennessä (Cygnaeuksenkatu 1, 40101 Jyväskylä). Mielipiteet ja lausunnot pyydetään lähettämään, jos mahdollista, myös sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.keski-suomi (at) ely-keskus.fi.
 • Arviointiohjelmaa esiteltiin yleisölle torstaina 22.5.2014 Äänekosken kaupungintalolla.
 • Yhteysviranomaisen lausunto Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan YVA-ohjelmasta (pdf, 207 kt) 15.7.2014

YVA-selostus

Hankkeen kuvaus

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre suunnittelee uudenlaisen biotuotetehtaan rakentamista Äänekoskelle Keski-Suomeen. Toteutuessaan se on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi. Tehdas tuottaa korkealaatuisen sellun ohella erilaisia biotuotteita, kuten mäntyöljyä, biosähköä ja puupolttoainetta. Mahdollisia uusia, tuotannon sivuvirroista saatavia jalosteita ovat uudet kuitutuotteet, biomuovin raaka-aineet, lannoitteet ja bioöljy ja biokaasu. Raaka-aine ja sivuvirrat hyödynnetään tuotteina ja bioenergiana.

Biotuotetehtaan selluntuotannon kapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa. Biotuotetehdas pyritään saamaan käyttöön vuonna 2017. Tehdas suunnitellaan rakennettavaksi Äänekosken nykyisen sellutehtaan alueelle ja osittain sen paikalle.

Tarkasteltavat vaihtoehdot

YVA-menettelyssä tarkastellaan seuraavia hankevaihtoehtoja:

 • Vaihtoehto 1: Rakennetaan uusi biotuotetehdas, jonka sellutehtaan kapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa. Sellutehtaan lisäksi biotuotetehdaskokonaisuuteen sisältyy joitakin seuraavia laitoksia: bioöljylaitos, bioetanolilaitos, mädättämö, tuotekaasulaitos ja biohiililaitos.
 • Vaihtoehto 2: Rakennetaan sellutehdas, jonka kapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa.
 • Vaihtoehto 0: Nykyinen sellutehdas toimii käyttöikänsä loppuun saakka.
Julkaistu 12.5.2014 klo 12.02, päivitetty 29.10.2014 klo 15.06