Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan laajennus, Vantaa

Hankkeen kuvaus

Vantaan Energia Oy:n jätevoimala on valmistunut vuonna 2014. Laitosalue sijaitsee Kehä III:n ja Porvoonväylän risteyksessä. Vantaan Energia Oy suunnittelee jätevoimalan laajentamista. Laajennus sijoittuu nykyisen laitoksen kanssa samalle tontille. Laajennus on osa yrityksen tavoitetta leikata hiilidioksidipäästöjään vuoden 2010 tasosta kymmenesosaan vuoteen 2030 mennessä ja lopettaa kivihiilen käyttö energiantuotannossa kokonaan 2020-luvulla. Hanke tukee myös Vantaan ja Helsingin kaupunkien tavoitteita olla hiilineutraaleja vuoteen 2035 mennessä. Sähköä ja lämpöä tuottava Vantaan jätevoimala polttaa vuodessa noin 370 000 tonnia kierrätykseen kelpaamatonta, syntypaikkalajiteltua jätettä. Laitos tuottaa vuodessa noin puolet koko Vantaan tarvitsemasta kaukolämmöstä sekä noin 30% Vantaan vuotuisesta sähköntarpeesta. Jätevoimalalle suunnitellaan nyt laajennusta, joka lisäisi energiantuotantoa ja edistäisi kierrätyskelvottoman jätteen hyötykäyttöä. Laajennus toteutetaan joko nykyisen voimalan kapasiteetin lisäyksellä tai erillisellä uudella tuotantoyksiköllä.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • 0-VAIHTOEHTO (VE0): Laajennushanketta ei toteuteta. Voimalaitoksen kapasiteetti pysyy nykyisessä, noin 374 000 tonnissa poltettua jätettä vuodessa.
  • HANKEVAIHTOEHTO 1 (VE1): Olemassa olevien kattiloiden kapasiteettia lisätään niin, että jätevoimalan kokonaiskapasiteetti on noin 420 000 tonnia poltettua jätettä vuodessa.
  • HANKEVAIHTOEHTO 2 (VE2): Olemassa olevien kattiloiden kapasiteetin lisäyksen lisäksi jätevoimalaa laajennetaan uudella arinakattilalla 60–90 MWpa eli noin 180 000 tonnilla poltettavaa jätettä vuodessa, jolloin jätevoimalan kokonaiskapasiteetti olisi yhteensä noin 600 000 tonnia vuodessa.

Hankevaihtoehdossa VE1 laajennetaan nykyisten kattiloiden kapasiteettia, eikä laajennuksen yhteydessä toteuteta uusia rakennuksia. Hankevaihtoehdossa VE2 rakennettava uusi arinakattila sijoittuu nykyisen laitoksen läheisyyteen sen itäpuolelle.

Nykyisen laitoksen pääasiallinen polttoaine on syntypaikkalajiteltu, kierrätykseen kelpaamaton sekajäte. Vaihtoehdoissa VE0 ja VE1 polttoaineen laatu säilyy samana kuin nykyisessä jätevoimalassa. Uudessa laitosyksikössä (VE2) on tarkoitus hyödyntää energiaksi pääsääntöisesti jätteiden lajittelulaitoksista jäljelle jäävää muihin tarkoituksiin kelpaamatonta kiertotalouspolttoainetta ja teollisuuden jätteitä sekä samaa kierrätykseen kelpaamatonta sekajätettä kuin nykyisessä jätevoimalassa.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

 

Julkaistu 14.1.2019 klo 8.30, päivitetty 17.8.2022 klo 15.26

Julkaisija: