Vantaan Energia Oy:n synteettisen metaanin tuotanto, Vantaa

Hankkeen kuvaus

Vantaan Energia Oy suunnittelee rakentavansa synteettistä metaania tuottavan laitoksen. Laitoksella tuotetaan hiilineutraalia synteettistä metaania raskaan tie­liikenteen sekä huippulämpölaitosten käyttöön sekä prosessista syntyvää lämpöä kaukolämpöverkkoon. Synteettistä metaania tuotetaan hyödyntämällä jätteenpolttolaitoksella muodostuvia raaka-aineita: sähköä, vettä ja hiilidioksidia. Laitos tuottaa 15 MW teholla metaania, ja vuosituotannon arvioidaan olevan noin 120 GWh.

Laitoksen suunniteltu sijaintipaikka on Vantaan Energian jätteenpolttolaitoksen laitosalueella Långmossebergetillä, Vantaalla. Hanke sijoittuu kaupungin kaakkoisosaan lähelle Kehä III:n ja Porvoonväylän risteystä sekä Helsingin rajaa. Hankealueen koko on noin 3 ha.

Hankkeen vaihtoehdot YVA-menettelyssä:

  • VE0 eli 0-vaihtoehto: Hanketta ei toteuteta.
  • VE1: Synteettistä metaania tuottava laitos rakennetaan Vantaan Långmossebergenissä sijaitsevalle jätevoimala-alueelle.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

 

Julkaistu 1.8.2022 klo 7.03, päivitetty 25.11.2022 klo 16.18

Julkaisija: