Härkäsuon sivutuotteiden ja jätteiden käsittely- ja läjitysalue, Naantali

Hankkeen kuvaus

Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Härkäsuon laajennusalueet sijaitsevat n. 6 km Naantalin voimalaitokselta pohjoiseen Naantalin kaupungin pohjoisosassa Maskun kuntarajan läheisyydessä Isosuontien varrella. Härkäsuon sivutuotteiden ja jätteiden käsittely- ja läjitysaluetta on tarkoitus laajentaa. Laajentamisella tarkoitetaan sekä nykyisen toiminta-alueen laajentamista, että uusien toimintojen käyttöönottoa. Uusia toimintoja ovat mm. materiaalin käsittely (murskaus, jauhatus, seulonta ja lisäaineistus). Hankealueen lounaiskulmassa on olemassa oleva louhosalue, joka voi olla mahdollinen laajennusalue.
 

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot

VE 0: Hanketta ei toteuteta eli laajennusalueita ei oteta käyttöön. Toiminta Härkäsuon nykyisellä loppusijoitusalueella jatkuu ympäristöluvan mukaisesti. Jäljellä oleva täyttötilavuus on noin 200 000 m3, joka voi täyttyä 3-5 vuoden kuluessa alhaisilla hyötykäyttömäärillä. Tämä tarkoittaisi, että syntyvät sivutuotteet ja jätteet käsitellään tämän jälkeen jossain muualla.

VE 1: Voimalaitoksen sivutuotteiden ja jätteiden mahdollinen käsittely, ohjaus hyötykäyttöön ja tarvittaessa loppusijoitus. Nykyisen sivutuotteiden ja jätteiden käsittely- ja läjitysalueen toiminta-aluetta laajennetaan. Tässä vaihtoehdossa koko alueen pinta-ala on noin 29 ha suojavyöhykkeineen.
Vaihtoehdossa VE1 loppusijoitusalueen lisäkapasiteetti tulisi olemaan 1 475 000 m3, kun kenttäaluekin otetaan loppusijoituskäyttöön. Alue otetaan käyttöön vaiheittain.

 

ARVIOINTIOHJELMA


ARVIOINTISELOSTUS


Tämän sivun lyhytosoite on: www.ymparisto.fi/TSEnaantaliharkasuoYVA
Julkaistu 22.3.2018 klo 17.26, päivitetty 25.6.2019 klo 15.36