Riihimäen biojalostamo

Hankkeen kuvaus

Biojalostamo on osa Ekokem Oyj:n alueelle rakentuvaa Riihimäen Kiertotalouskylää. Biojalostamossa on tarkoitus tuottaa erilaisesta eloperäisestä aineksesta biokaasua biologisessa, hapettomassa prosessissa suljetuissa bioreaktorissa. Laitoksessa on kaksi käsittelylinjaa: toinen linja Kiertotalouskylän Ekojalostamosta saatavaa yhdyskuntajätteestä erotettua biojaetta varten, toinen linja lähialueelta tuotavaa biojätettä ja puhdistamolietettä varten. Jälkimmäisen linjan mädätysjäännös voidaan hygienisoinnin ja anaerobikäsittelyn jälkeen toimittaa peltokäyttöön sellaisenaan. Laitoksen kapasiteettina tarkastellaan 75 000 tonnia jätettä vuodessa.

Hankkeen vaihtoehdot

Hankkeen vaihtoehtoina ovat toteuttamatta jättämisen vaihtoehto ja hankkeen toteuttaminen edellä kuvatulla tavalla.

Arviointiohjelma

 • Arviointiohjelma (pdf 3,7 Mt) saapunut 24.4.2015
 • Kuulutus ja hankkeen YVA-ohjelma ovat nähtävillä 30.4.–12.6.2015 Hausjärven kunnanvirastossa Oitissa osoitteessa Keskustie 2-4 ja Riihimäen kaupungintalolla osoitteessa Kalevankatu 1. YVA-ohjelma on nähtävillä myös Hausjärven pääkirjastossa Oitissa osoitteessa Sykärintori ja Riihimäen kaupunginkirjastossa osoitteessa Kauppakatu 16.
 • Kuulutus (pdf) arviointiohjelmasta 27.4.2015
 • Hanketta ja arviointiohjelmaa esitellään torstaina 7.5.2015 klo 18 alkaen Ekokem Oyj:n tiloissa kokoustila Keitaassa, osoite Kuulojankatu 1, Riihimäki.
 • Lausuntopyyntö (pdf) arviointiohjelmasta 27.4.2015 
 • Lausuntojen ja mielipiteiden määräaika 12.6.2015
 • Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (pdf 6,5 Mt) 23.6.2015   

Arviointiselostus

 • Ympäristövaikutusten arviointiselostus (pdf 5,3 Mt) saapunut 5.8.2015  
 • Kuulutus (pdf) ja hankkeen YVA-selostus ovat nähtävillä 17.8.–30.9.2015 Hausjärven kunnanvirastossa Oitissa osoitteessa Keskustie 2-4 ja Riihimäen kaupungintalolla osoitteessa Kalevankatu 1. YVA-selostus on nähtävillä myös Hausjärven pääkirjastossa Oitissa osoitteessa Sykärintori ja Riihimäen kaupunginkirjastossa osoitteessa Kauppakatu 16.
 • Lausuntojen ja mielipiteiden määräpäivä 30.9.2015     
 • Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 21.10.2015 (pdf)                            
Julkaistu 15.4.2015 klo 13.47, päivitetty 12.8.2016 klo 14.23

Julkaisija: