Martimon tuulivoimahanke, Tornio

Hankkeen kuvaus

Myrsky Energia Oy (hankkeesta vastaava) suunnittelee tuulivoimapuistoa Tornion Martimon alueelle, noin 36 kilometriä Tornion keskustasta pohjoiseen rajautuen osin Tervolan kuntarajaan. Alueelle suunnitellaan enintään 73 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on maksimissaan 300 metriä ja yksikköteho enintään 10 MW. Sähkönsiirron vaihtoehto A:na tarkastellaan vaihtoehtoa, jossa sähkö siirretään hankealueelta itään noin 37 kilometriä pitkällä 400 kV ilmajohdolla Fingridin verkkoon, Petäjäskosken olemassa olevalle sähköasemalle. Uusi voimajohto rakennetaan olemassa olevan Petäjäskoski–Letsi 400 kV voimajohdon rinnalle, sen pohjois- tai eteläpuolelle. Sähkönsiirron vaihtoehto B:nä tarkastellaan vaihtoehtoa, jossa sähkö siirretään hankealueelta kaakkoon noin 13 kilometriä pitkällä 400 kV ilmajohdolla, ja edelleen etelään noin 23 kilometriä pitkällä 400 kV ilmajohdolla Fingridin verkkoon, Keminmaan olemassa olevalle sähköasemalle tai vaihtoehtoisesti Keminmaalle suunnitellulle uudelle Viitajärven sähköasemalle. Etelään päin suuntautuva osio rakennetaan olemassa olevan Keminmaa–Petäjäskoski 400 kV voimajohdon rinnalle, sen itä- tai länsipuolelle

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimayleiskaavan laatimista. Hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan yleiskaavoituksen yhteydessä. Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Hankkeen vaihtoehdot

ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • VE0 Hanketta ei toteuteta
  • VE1 Alueelle toteutetaan enintään 73 voimalaa

Sähkönsiirron tarkasteltavat vaihtoehdot:

  • VEA 37 kilometriä pitkä 400 kV voimajohto hankealueesta itään
  • VEB 36 kilometriä pitkä 400 kV ilmajohto hankealueesta kaakkoon ja etelään

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma

Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman paperiversio on luettavissa 23.5.-21.6.2022:

  • Tornion kaupunginvirasto, Suensaarenkatu 4
  • Tervolan kunnanvirasto, keskustie 81
  • Keminmaan kunnanvirasto, Kunnantie 3
  • Ylitornion kunnanvirasto, Alkkulanraitti 55
  • Lapin ELY-keskus, Hallituskatu 3 B

Yleisötilaisuus

Yleisötilaisuus pidettiin Tornion kaupunginvirastolla, (Suensaarenkatu 4) keskiviikkona 8.6.2022 klo 18:00 alkaen.

 

Mielipiteen esittäminen

Arviointisuunnitelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään               21.6.2022 joko sähköisesti kirjaamo@tornio.fi tai osoitteeseen Tornion kaupunki, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio.

Hankkeesta toteutetaan asiakaskysely, jonka tuloksia tullaan hyödyntämään ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa. Asukaskyselyyn voi vastata 31.8.2022 saakka internetissä, osoite löytyy kuulutuksesta.

Julkaistu 23.5.2022 klo 7.25, päivitetty 13.7.2022 klo 13.43

Julkaisija: