Hyppää sisältöön

Maantie 152 välillä Hämeenlinnanväylä - Tuusulanväylä

Hankkeen kuvaus

Uudenmaan ELY-keskus, Vantaan kaupunki ja Tuusulan kunta laativat aluevaraussuunnitelmaa maantien 152 toteuttamisesta. Hankkeen tavoitteena on muodostaa uusi tieyhteys Hämeenlinnanväylän (vt 3) ja Tuusulanväylän (kt 45) välillä.

Työ liittyy kiinteästi käynnissä olevaan kaavoitukseen. YVA-menettelyssä tutkittavat vaihtoehdot on muodostettu edeltävien selvitysten, maankäytön tarpeiden ja hankkeelle asetettujen tavoitteiden perusteella. Myös ympäristöarvoista on saatu reunaehtoja suunnitteluun.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto 1 (VE 1) sisältää uuden maantietasoisen väylän Hämeenlinnanväylän ja Tuusulanväylän välillä. Siinä Reunassa vaihtoehtoiset linjaukset Reuna 1A ja Reuna 1B.
  • Vaihtoehto 0+ (VE 0+) on pelkän Focus-alueen toteutus eli vaihtoehto sisältää uuden maantietasoisen väylän Myllykyläntien ja Tuusulanväylän välillä. Yhteys palvelee Focuksen asemakaava-aluetta kytkien sen Tuusulanväylään ja muuhun tie- ja katuverkkoon.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Arviointiselostuksen nähtävilläpito

YVA-selostus ja kuulutus ovat sähköisesti nähtävillä 20.4. - 19.6.2020 Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset  (valitse -> Uusimaa) sekä www.ymparisto.fi/MT152parantaminenYVA 

Yleisötilaisuus

Hankkeesta ei järjestetä esittelytilaisuutta. Korvaavaa esittelymateriaalia julkaistaan hankkeen verkkosivuilla https://vayla.fi/hameenlinnanvayla-tuusulanvayla 5.5.2020 jälkeen.

Mielipiteen esittäminen

Selostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Uudenmaan ELY-keskukseen viimeistään 19.6.2020. Viitteeksi: UUDELY/12908/2019. ELY-keskuksen yhteystiedot ovat:

  • Käyntiosoite: Opastinsilta 12 B, 5. krs, Itä-Pasila, Helsinki.
  • Postiosoite: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 36, 00521 Helsinki
  • Sähköpostiosoite: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

 

 

Julkaistu 20.11.2019 klo 7.07, päivitetty 19.4.2020 klo 14.33

Julkaisija: