Nokian Koukkujärven bioratkaisu, Nokia

Hankkeen kuvaus

Hankkeesta vastaavat Nokian Vesi Oy ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy suunnittelevat Nokian Koukkujärven jätteenkäsittelykeskuksen alueelle bioratkaisua, joka koostuu Nokian Vesi Oy:n jätevedenpuhdistamosta ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n biojätteiden ja puhdistamolietteiden käsittelylaitoksesta.

Hankkeen vaihtoehdot

Hankkeen YVA-selostuksessa arvioitiin neljää hankevaihtoehtoa, jotka sisältävät jätevedenpuhdistamon, biokaasulaitoksen (1 tai 2 biokaasulaitosta) sekä mädätteen jatkokäsittelyn kompostoimalla Nokian Koukkujärven alueella. Vaihtoehtoihin sisältyvät puhdistetun jäteveden purkulinjat ja purkupaikat, jäteveden siirtoviemärilinjat sekä biokaasun siirtoreitti. Arvioituja hankevaihtoehtoja on muutettu ja siirtoviemäreiden ja purkuputkien reittejä linjattu uusiksi YVA-menettelyn arviointiohjelmavaiheen jälkeen.

Vaihtoehto VE1. Biokaasulaitos 1, jätevedenpuhdistamo, purkupaikka Kullaanvuori

Vaihtoehto VE2. Biokaasulaitos 1, jätevedenpuhdistamo, purku Melon yläpuoli tai Siuron ulkopuoli

Vaihtoehto VE3. Biokaasulaitos 1 ja 2, jätevedenpuhdistamo + rejektivettä, purkupaikka Kullaanvuori

Vaihtoehto VE4. Biokaasulaitos 1 ja 2, jätevedenpuhdistamo + rejektivettä, purkupaikka Melon yläpuoli tai Siuron ulkopuoli

Käsitellyn jäteveden purkulinjojen reittivaihtoehdot nro 1 - 5 purkupaikoille ovat Nokian taajamassa ja sen ulkopuolella sekä Siuron taajamassa ja Nokianvirran eteläpuolella.

Puhdistettavan jäteveden siirtolinjojen reittivaihtoehdot nro 1–5 sijaitsevat Nokian taajamassa.

Arviointiselostus

Arviointiselostus on yleisön nähtävillä syys-lokakuussa seuraavissa paikoissa:

 • Nokian kaupunginvirasto, Harjukatu 21, 3. krs.
 • Sastamalan kaupungintalo, hallinto 3. krs
 • Aarnontie 2 A, Sastamala
 • Tampereen palvelupiste Frenckell, Frenckellinaukio 2 B
 • Ylöjärven kaupungintalo, Kuruntie 14
 • Nokialla pääkirjasto, Nuijamiestentie 9
 • Linnavuoren kirjasto, Linnavuorentie 12 ja kirjastoauto
 • Sastamalan pääkirjasto, Sillankorvankatu 1
 • Tampereenn pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2
 • Ylöjärven pääkirjasto Leija, Koivumäentie 2
 • Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38, Tampere

Yleisötilaisuus

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta järjestettiin kaikille avoin yleisötilaisuus 14.6.2017 klo 18 - 20 Nokian kaupungintalon valtuustosalissa, Harjukatu 23, 2.krs., Nokia. Yleisötilaisuudessa esiteltiin myös samanaikaisesti vireillä olevaa Koukkujärven asemakaavaluonnosta.

 

Arviointiohjelma (vaihe päättynyt)

Yleisötilaisuus

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestettiin kaikille avoin yleisötilaisuus keskiviikkona 30.11.2016 Nokian kaupungintalon valtuustosalissa klo 18–20, Harjukatu 23, 2.krs., Nokia. Yleisötilaisuudessa esiteltiin myös samanaikaisesti vireillä olevaa Koukkujärven asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa.

 

 

Julkaistu 17.11.2016 klo 11.06, päivitetty 6.9.2019 klo 14.21

Julkaisija: