Kettukangas Hanhikankaan tuulivoimahanke ja sähkönsiirto YVA, Kinnula, Pihtipudas, Perho, Halsua, Lestijärvi

Hankkeen kuvaus

OX2 Finland Oy suunnittelee tuulivoimala-alueen rakentamista Keski-Suomeen Pihtiputaan ja Kinnulan kuntien rajalle. Suunnittelualue sijaitsee lähimmillään noin 10 km Pihtiputaan keskustasta länteen-luoteeseen ja noin 5 km Kinnulan keskustasta itään. Tuulivoimaosayleiskaava-alueen alustava pinta-ala on noin 164 km2. Tuulivoimalat on suunniteltu toteutettavan 8–12 MW tehoisina ja kokonaiskorkeudeltaan maksimissaan 300 metriä.

Hankkeen vaihtoehdot

YVA-menettelyssä tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:   

Tuulivoimalat

  • Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.
  • Vaihtoehto VE1: Alueelle toteutetaan enintään 78 tuulivoimalaa.
  • Vaihtoehto VE2: Alueelle toteutetaan enintään 64 tuulivoimalaa.

Sähkönsiirto

Tuulivoimala-alueen liittämisessä sähköverkkoon tarkastellaan kolmea 400 kV:n ilmajohtovaihtoehtoa (SVE1, SVE2 ja SVE3) Kinnulan (Metsälinja 2), Halsuan tai Eltonevan (Lestijärvi) sähköasemille. Jokainen vaihtoehto sisältää 3 – 4 alavaihtoehtoa. Vaihtoehdosta riippuen sähkönsiirtoreittien pituus on noin 15 – 60 km sijoittuen Kinnulan, Perhon, Halsuan ja /tai Lestijärven kuntien alueille.

 

Natura-arvioinnit

Luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukaiset Natura-arvioinnit on tarkoitus toteuttaa YVA-menettelyn yhteydessä. Luonnonsuojelulain mukainen Natura-arviointi laaditaan arviointiselostusvaiheessa neljälle kohteelle:

  • Multarinmeri-Harjuntakanen-Riitasuo (FI0900065, SAC/SPA)
  • Seläntauksen suot (FI0900057, SAC/SPA)
  • Lehtosenjärvi (FI1001008, SAC),
  • Linjalamminkangas (FI1001002, SAC)

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Kuulutus ja arviointiohjelma on nähtävillä 9.5.2022 – 8.6.2022 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivulla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset sekä tällä hankkeen verkkosivulla
www.ymparisto.fi/KettukangasHanhikangastuulivoimahankeYVA. Arviointiohjelmasta on myös painettu versio tutustumista varten seuraavissa toimipaikoissa (aukiolojen mukaisesti):

Keski-Suomen ELY-keskuksen asiakaspalvelupiste, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä
Pihtiputaan kunta, kunnanvirasto: Keskustie 9, 44800 Pihtipudas
Kinnulan kunta, kunnanvirasto: Keskustie 47, 43900 Kinnula
Perhon kunta, kunnanvirasto: Keskustie 2, 69950 Perho
Halsuan kunta, kunnanvirasto: Kauppisentie 5, 69510 Halsua
Lestijärven kunta, kunnanvirasto: Lestintie 39, 69440 Lestijärvi

Yleisötilaisuus

Hankkeen yleisötilaisuus pidetään Kinnulassa tiistaina 17.5.2022 klo 17.30-19.30 keskuskoulun valtuustosalissa (Keskustie 27, Kinnula) ja Pihtiputaalla keskiviikkona 18.5.2022 klo 17.30-19.30 kunnanviraston valtuustosalissa (Keskustie 9, Pihtipudas). Tilaisuuteen voi osallistua etänä.

Kinnulan tilaisuuden osallistumislinkki: osallistu tästä
Pihtiputaan tilaisuuden osallistumislinkki: osallistu tästä

Tilaisuuksissa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Kaavoituksen osalta tarkemmat tiedot löytyvät kuntien (Kinnula, Pihtipudas) verkkosivuilta.

Lausunnot ja mielipiteet

YVA-ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 8.6.2022 Keski-Suomen ELY-keskukselle osoitteeseen kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi tai Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 250, 40101 Jyväskylä (viitteenä KESELY/488/2021).

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä tällä verkkosivulla.

Julkaistu 5.5.2022 klo 11.49, päivitetty 13.2.2023 klo 14.17