St1 Oy:n Polttonesteterminaali ja laituri - Inkoon Joddböle

Hankkeen kuvaus

Hanke koostuu polttonesteterminaalin ja uuden laiturin rakentamisesta Inkoon Joddbölessä sijaitsevalle satama- ja teollisuusalueelle sekä laiturialueen kohdalta pois ruopattavien sedimenttien läjityksestä. Hanke sisältää terminaalitoiminnot satamassa (laivan purku) sekä kemikaalien varastoinnin. Kemikaalit tuodaan satamaan laivoilla, puretaan, varastoidaan, lisätään tarvittavia lisäaineita ja kuljetetaan eteenpäin maantiekuljetuksina lähinnä Etelä-Suomen alueelle.

YVA-menettelyssä hankkeesta vastaava on St1 Oy. St1 keskittyy polttoaineiden markkinointiin, öljynjalostukseen ja uusiutuvan energian ratkaisuihin, kuten jätepohjaisiin edistyneisiin etanolipolttonesteisiin ja teolliseen tuulivoimaan.

Laituria tullaan käyttämään myös Inkoo Shipping Oy:n toimintaan liittyvän kuivarahdin käsittelyyn. Laiturille kulku suunnitellaan turvallisuusmääräykset huomioiden siten, että se palvelee sekä polttonesteterminaalin että Inkoo Shipping Oy:n toimintaa. Uudella laiturilla käsiteltävät lastit ovat saman tyyppisiä bulklasteja kuin Inkoon sataman nykyiselläkin laiturilla käsitellään.  Polttonesteterminaalin alukset ja Inkoo Shipping Oy:n operointiin liittyvät alukset eivät ole laiturissa samaan aikaan. Alusten saapumista kontrolloidaan sataman nykyisen järjestelmän kautta.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • VE0 0-vaihtoehto: terminaalin ja uuden laiturin rakentamatta jättäminen.
  • VE1: uuden polttonesteterminaalin ja uuden laiturin rakentaminen polttoaineiden ja kuivarahdin lastaukseen ja purkuun nykyisen sataman viereiselle alueelle, jolla sijaitsee nykyään kiviainesvarastointia ja joka on aiemmin on louhittu tasaiseksi kentäksi. Tällöin myös hankkeen vaatima varastoalue sijaitsisi tasoitetun kentän alueella. Polttonestevarastojen yhteiskoko on 70 00 m+ option koko 15 000 m3. Lisäksi tarkastellaan laiturin ruoppauksen massojen läjittämistä Inkoon sataman alueelle. Lisäksi tarkastellaan meriläjityksen osalta kolmea vaihtoehtoista meriläjitysaluetta.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Julkaistu 29.8.2021 klo 20.07, päivitetty 20.1.2022 klo 12.55

Julkaisija: