Voimamylly OY:n Humppilan-Urjalan tuulivoimapuisto

Arvioitava hanke ja sen vaihtoehdot

Hankkeessa on tarkoitus rakentaa enintään 40 tuulivoimalaitosta käsittävä tuulivoimapuisto Humppilan ja Urjalan kunnan alueille. Tuulivoimapuisto sijoittuisi Humppilan taajamasta noin kaksi kilometriä pohjoiseen ja Urjalan Nuutajärven taajamasta lähimmillään noin kaksi kilometriä lounaaseen.

Tuulipuiston alustavasti tunnistetut maisemavaikutukset voivat ulottua laajimmillaan yhdeksän kunnan alueelle (Humppila, Urjala, Akaa, Loimaa, Punkalaidun, Huittinen, Jokioinen, Ypäjä ja Forssa).

Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho olisi 2–5 MW. Tornien korkeus olisi 120–140 metriä ja kokonaiskorkeus lapojen kanssa 175–200 metriä. Tuulivoimalat pyritään sijoittamaan lähimmistä asuinrakennuksista noin 600 metrin ja loma-asunnoista vähintään 800 metrin etäisyydelle.

Tuulipuiston alueelle suunnitellaan rakennettavaksi lisäksi 7 km uutta 110 kilovoltin voimalinjaa, yksi uusisähköasema sekä maakaapeliyhteydet ja huoltotieverkosto kullekin tuulivoimalalle.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) on mukana kolme vaihtoehtoa: tuulivoimapuisto ja sen liityntävoimajohto jätetään rakentamatta (VE0), rakennetaan enintään 25 tuulivoimalan tuulivoimapuisto (VE1) ja rakennetaan enintään 40 tuulivoimalan tuulivoimapuisto (VE2).

Arviointiohjelma

Arviointiohjelma oli yleisön nähtävillä 16.8.–28.9.2012 kuulutuksen mukaisesti.

Kuulutus (pdf, 210 kt)

Arviointiohjelmasta järjestettiin kaikille avoin yleisötilaisuus 30.8.2012 klo 18–21 Tourunkulman kyläyhdistyksen talolla (Tourunkulmantie 633, Urjala).

Yleisötilaisuuden muistio (pdf, 153 kt)

Esitysmateriaalit ja muu tilaisuudessa esitelty aineisto:

 YVA-ohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 28.9.2012 mennessä.

 Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta:

Arviointiselostus

Arvioitava hanke ja sen vaihtoehdot

Tuulivoima-hanke muodostuu Pirkanmaan Urjalassa ja Kanta-Hämeen Humppilassa sijaitsevasta yhtenäisestä alueesta. Humppilan ja Urjalan Nuutajärven taajamiin on noin 4 km lähimmästä tuulivoimalasta, ja Urjalan taajamaan on hankealueelta noin 10 kilometriä. Tuulivoimahankkeen vaikutusalueista maisemavaikutukset voivat ulottua laajimmillaan yhdeksän kunnan alueelle.

Hankkeessa suunnitellaan yksikköteholtaan 2–4,5 MW tuulivoimaloita, joiden tornien korkeus on 120 tai 140 metriä ja kokonaiskorkeus lapojen kanssa 175–200 metriä. Hankealueelle suunnitellaan lisäksi noin 6 km uutta maakaapeloitua 110 kilovoltin (kV) voimalinjaa ja Humppilaan yhtä uutta sähköasemaa sekä maakaapeliyhteydet ja huoltotieverkosto kullekin tuulivoimalalle. Urjalaan suunniteltavaa sähköasemaa ja voimalinjan maakaapelia ei ole vielä arvioinnissa. Rakentamiseen otetaan maa-aineksia noin 75 000–90 000 kuutiometriä, jotka on mahdollista saada hankealueelta tai sen läheisyydestä.

Tuulivoimaloiden sijoitussuunnitelmaa on päivitetty YVA-menettelyn aikana. Hankkeen laajempi hankealue ja vaihtoehto VE2 eivät ole enää mukana arviointiselostusvaiheessa.

Vaihtoehto VE 1. Enintään 21 tuulivoimalaa. Arvioiduista paikoista 13 kpl sijaitsee Humppilassa ja 8 Urjalassa. Sähköasemalle on kaksi vaihtoehtoista sijaintipaikkaa Humppilassa.

VE 0:ssa tuulivoima-hanketta ja voimajohtoa ei toteuteta.

Arviointiselostuksen liitteet

Seuraavat arviointiselostuksen kuvat tarkempina tiedostoina:  

Yleisötilaisuuden muistiot:

YVA-selostus on yleisön nähtävillävaikutusalueen kunnissa 20.6.–12.9.2013 (pois lukien suluissa mainittu kunnanvirastojen kesäsulku)ja lisäksi luettavissa kirjastoissa ja tällä sivustolla:

 • Urjalan kunnanvirasto, Tampereentie 6, (1.–21.7.) ja pääkirjasto, Tampereentie 4,
 • Humppilan kunnanvirasto, Kisakuja 2, (15.–28.7., sulkuaikana teknisessä tstossa) ja kunnankirjasto, Iisakinkuja 3,
 • Punkalaitumen kunnanvirasto, Vesilahdentie 5, (1.–21.7.) ja kunnankirjasto, Urjalantie 27,
 • Loimaan kaupungintalo, Kauppalankatu 3, (8.7.–28.7.) ja pääkirjasto Kauppalankatu 17,
 • Huittisten kaupungintalo, Risto Rytin katu 36, (1.–21.7.) ja kirjasto Lauttakylänkatu 26,
 • Akaan kaupungintalo, Myllytie 3,(1.–28.7.)ja Kylmäkosken kirjasto, Koulutie 3,
 • Ypäjän kunnanvirasto,Perttulantie 20, (1.–28.7.) ja kirjasto Perttulantie 59,
 • Jokioisten kunnanvirasto,Keskuskatu 29 A, (8.7.–28.7.) ja kirjasto, Keskuskatu 23,
 • Forssan kaupungintalo, Turuntie 18, (8.7.–28.7.) ja pääkirjasto, Wahreninkatu 4,
 • Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38, Tampere
 • Hämeen ELY-keskus, Birger Jaarlin katu 15, Hämeenlinna

Yhteysviranomaisen lausunto 8.11.2013 YVA-selostuksesta:
Lausunto (334 kt, pdf) ja yhteenveto annnetuista lausunnoista ja mielipiteistä (509 kt, pdf)

YVA-selostuksesta, ja samalla kuntien tuulivoimaosayleiskaavaluonnoksista, on kaikille avoin yleisötilaisuus Urjalan Nuutajärvellä 13. elokuuta 2013 klo 18–21, Café Depont, Kivimuuri, Pruukinraitti ja Humppilassa 14. elokuuta 2013 klo 18–21, kunnanviraston valtuustosali, Kisakuja 2.

YVA-selostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 12.9.2013 mennessä osoitteella Pirkan­maan elinkeino-, liikenne- ja ympäris­tökeskus, PL 297, 33101 TAMPERE tai sähköpostilla kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi. 

Julkaistu 16.8.2012 klo 8.00, päivitetty 10.9.2019 klo 17.08