Hyppää sisältöön

Gasum Oy biokaasulaitoksen laajennus Kouvola

Hankkeesta vastaava

Hankkeesta ja sen YVA-menettelystä vastaa Gasum Oy, joka on Pohjoismaiden johtava biokaasun tuottaja ja biohajoavien jätejakeiden käsittelijä. Gasum Oy omistaa tällä hetkellä 15 biokaasulaitosta Suomessa ja Ruotsissa ja lisäksi ostaa biokaasua kahdelta kumppanuuslaitokselta Suomessa. Kouvolan biokaasulaitos on osa Gasum Oy:n omistamien biokaasulaitosten verkostoa.

Hankkeen kuvaus

Gasum Oy:n Mäkikylän biokaasulaitoksen laajennushankkeella halutaan turvata laitoksen taloudelliset toimintaedellytykset, kehittää ja modernisoida toimintaa, hallita ympäristöpäästöjä tehokkaammin, tehostaa ravinteiden kierrätystä ja lisätä sekä tarvittavaa biohajoavan jätteen laitosmaista käsittelyä että tuotantokapasiteettia biokaasumarkkinoille. Biokaasualan suhteellinen kannattavuus, keskitettyjen toimintojen muodostamat kustannussäästöt sekä yleinen suuntaus kohti suurempia yksikköjä puoltavat hanketta.

Biokaasulaitos vastaanottaa kotitalouksien ja kaupan biojätteitä, elintarviketeollisuuden biohajoavia jätteitä, puhdistamolietettä sekä rasvakaivolietteitä. Biokaasu jalostetaan ensisijaisesti liikennepolttoaineeksi ja syötetään kaasuverkkoon. Tämän lisäksi energia hyödynnetään sähköksi ja lämmöksi. Mädätysjäännös sekä kuivattu mädätysjäännös hyödynnetään maatalouskäyttöön ja mullan tuotantoon. Tuotannossa syntyvää typpipitoista nestejaetta voidaan toimittaa sellaisenaan tai konsentroituna (VE1-VE2) teollisuudelle typen lähteeksi.

Arvioitavat vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kolme vaihtoehtoa (VE0–VE3):

  • VE0 Nykyinen toiminta. Biokaasulaitos, jonka käsittelykapasiteetti on 20 000 tn/a.
  • VE1 Toiminnan laajentaminen niin, että käsittelykapasiteetti on 65 000 tn/a.
  • VE2 Toiminnan laajentaminen niin, että käsittelykapasiteetti on 195 000 tn/a.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma  (vireille tulo 26.6.2020)

Arviointiohjelma on nähtävillä paperille tulostettuna dokumenttina

  • Kouvolan kaupungissa Tekniikka- ja ympäristötalossa Valtakatu 33 (Kuusankoski) .
  • Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa 1.krs neuvonta (Salpausselänkatu 22, Kouvola.

Arviointiohjelmaa ja hanketta käsittelevä yleisötilaisuus pidetään tiistaina 18.8 klo 17.30 alkaen Kouvolatalossa Honka-salissa, Varuskuntakatu 11, 45100 Kouvola

Arviointiohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee esittää Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle 31.8.2020 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi Käytettävyyden vuoksi lausunto pyydetään toimittamaan ensisijaisesti odt-, rtf- tai doc-tiedostomuodossa tai vaihtoehtoisesti pdf-tiedostona, joista tekstiä voidaan siirtää yhteysviranomaisen lausuntoon. Postitse lausunnot voi toimittaa osoitteeseen Kaakkois-Suomen ELY-keskus, PL 1041, 45101 Kouvola

Julkaistu 26.6.2020 klo 0.00, päivitetty 2.7.2020 klo 13.12