Ecolan Oy:n Nokian Kyynijärven tuhkarakeistamo, Nokia

 

Hankkeen kuvaus

Ecolan Oy:n tuotantolaitos valmistaa tuhkasta kevytkiviainesta maarakentamiseen sekä lannoitteita metsätalouteen.  Tuotannossa tarvittavat koneet ja laitteet sijaitsevat sisätiloissa. Prosesseihin lisätään kalkkia tai sementtiä tai ravinteita ja hivenaineita. Prosessivettä tarvitaan enimmillään 100 kuutiometriä vuorokaudessa. Tuhkaa otetaan vastaan sisätiloissa tai painesäiliöautolla, ja varastoidaan siiloissa. Tuhkasta valmistettavien tuotteiden lisäksi valmistetaan orgaanisia luomulannoitteita maatalouteen. Lannoitetuotannon raaka-aineet ovat eläinperäisiä sivutuotteita, pääkomponenttina lihaluujauho. Lihaluujauho vastaanotetaan laitokselle kuivattuna ja hygienisoituna. Raaka-aineiden käsittely, tuotanto ja pakkaus tapahtuvat sisätiloissa. Luomulannoitteelle on tuhkatuotteista erillinen tuotantolinja. Tuotteista kevytkiviainesta varastoidaan aumoina piha-alueella ja lannoitteita varastotiloissa tai säkitettynä. Toimintaa on vähintään viitenä päivänä viikossa ympäri vuorokauden ja ympäri vuoden. Kuljetusreitti alueelle on Porintieltä Koukkujärventietä osoitteeseen Testiradantie 2.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

Vaihtoehto 0. Hanketta ei toteuteta

Ecolan Oy ottaa vastaan ja käsittelee tuhkaa vuosittain yhteensä 20 000 tonnia nykyisen ympäristölupansa mukaisesti Nokian Kyynijärvellä.

Vaihtoehto 1. Tuhkan vastaanottomäärä 130 000 t/a

Ecolan Oy:n tuotantolaitos vastaanottaa ja käsittelee 130 000 tonnia tuhkaa vuodessa. Laitokseen rakennetaan toinen tuotantolinja (kompaktointilinja) ja lisätään varastotilaa.

Vaihtoehto 2. Tuhkan vastaanottomäärä 130 000 t/a ja orgaanisten luomulannoitteiden tuotanto

Ecolan Oy:n tuotantolaitos vastaanottaa ja käsittelee 130 000 tonnia tuhkaa vuodessa. Laitokseen rakennetaan uusi tuotantolinja tuhkan käsittelyyn (kompaktointilinja).  Ecolan Oy:n tuotantolaitos vastaanottaa ja käsittelee lisäksi eläinperäisiä sivutuotteita korkeintaan 30 000 tonnia vuodessa. Laitokseen rakennetaan uusi tuotantolinja eläinperäisten sivutuotteiden käsittelyyn (pelletöintilinja) luomulannoitteiden tuottamiseksi. Varastotilaa lisätään.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

 

Yleisötilaisuus

Hanketta ja arviointiselostusta esiteltiin lähialueen asukkaille ”avoimet ovet” -tapahtumassa 11.5.2017.

 

Julkaistu 17.11.2016 klo 15.05, päivitetty 6.9.2019 klo 14.20

Julkaisija: