E18 Turun kehätie välillä Naantali-Raisio, Raisio ja Naantali

Hanke käsittää Turun kehätien parantamisen noin yhdeksän kilometrin matkalta Kuparivuoren tunnelin itäpään länsipuolelta (entisen Satamatien liittymästä) Naantalista Raisionkaaren eritasoliittymän itäpuolelle Juhaninkujan liittymään Raisioon. Kehätie parannetaan nykyiselle paikalleen eli uusia tielinjauksia ei suunnitella. E18 kulkee Naantalista Turun ja pääkaupunkiseudun kautta Vaalimaalle. Turun kehätie kuuluu Euroopan laajuiseen TEN-T -tieverkon Skandinavia - Välimeri -ydinverkkokäytävään. Lisäksi E18 on osa valtakunnalliseen suurten erikoiskuljetusten tavoiteverkkoa (SEKV). Valtakunnallisen merkityksen lisäksi Turun kehätiellä on tärkeä seudullinen rooli.

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot ovat täsmentyneet arviointiohjelmavaiheesta. Arviointiselostusvaiheessa ne on muodostettu seuraavasti:

Hankealue käsittää Turun kehätien noin yhdeksän kilometrin matkalta Kuparivuoren tunnelin itäpään länsipuolelta (entisen Satamatien liittymästä) Naantalista Juhaninkujan liittymään Raisioon. Hankkeessa on muodostettu Naantalin osuudelle kolme ja Raision osuudelle kaksi varsinaista kehittämisvaihtoehtoa, jotka voidaan yhdistää keskenään vapaasti valittavalla tavalla. Näissä vaihtoehdoissa E 18 Turun kehätie parannetaan nelikaistaiseksi eritasoliittymillä varustetuksi väyläksi nykyiselle paikalleen, Naantalin osalta Järvelän eritasoliittymästä itään, Raision osalta koko suunnittelualueella. Lisäksi kummankin kaupungin osalle on muodostettu ns. 0-vaihtoehdot (ei parantamistoimia) ja 0+ -vaihtoehdot (pieniä parantamistoimia). Nämä ovat yhdistettävissä vain siten, että 0-vaihtoehdot liittyvät toisiinsa ja 0+ -vaihtoehdot toisiinsa.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus


Tämän hankesivun lyhytosoite: www.ymparisto.fi/E18turunkehatieYVA
Julkaistu 21.3.2016 klo 16.02, päivitetty 13.9.2017 klo 14.41

Aihealue: