Lappfjärd Dagsmarkin tuulivoimapuisto, Kristiinankaupunki

Hankkeen kuvaus

YVA- menettely koskee O2 Finland Oy:n tuulivoimahanketta Lappfjärd Dagsmark Kristiinankaupungissa. Yhtiö suunnittelee 58 - 67 tuulivoimalan hanketta noin 10 km Kristiinankaupungin keskustasta itään. Alue sijaitsee valtatie 8 ja Karijoen kunnanrajan sekä Lidenintien ja Isojoentien välissä. Hanke- ja toiminnalliseen kokonaisuuteen kuuluu mm. myös teitä, maakaapeleita ja huoltorakennuksia. Seudulle on suunniteltu Kristiinankaupunkiin johtavaa 400 kV sähkönsiirtoverkkoa, joka palvelisi myös muita tuulivoimahankkeita. Siirtolinja kulkisi tämänhetkisen suunnitelman mukaan hankealueen läpi.

Hankkeen vaihtoehdot

Hankkeen vaihtoehtoina tutkitaan seuraavia:

  • VE 1; Noin 50 km2 kokoiselle hankealueelle rakennetaan 67 voimalan tuulivoimapuisto. Voimaloiden napakorkeus on 120- 140 m ja roottorin läpimitta 100- 120 m. Kunkin tuulivoimalan teho on 2-3 MW.
  • VE 2; Noin 50 km2 kokoiselle hankealueelle rakennetaan 56 voimalan tuulivoimapuisto. Voimaloiden napakorkeus on 120- 140 m ja roottorin läpimitta 100- 120 m. Kunkin tuulivoimalan teho on 2-3 MW.
  • VE 0; Nollavaihtoehtona tarkastellaan tilannetta jossa tuulivoimahanke ei toteudu.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Julkaistu 24.9.2013 klo 10.47, päivitetty 11.9.2019 klo 13.41