Ympäristönsuojelun valvonnan sähköinen asiointijärjestelmä YLVA

AJankohtaista Sähköisestä raportoinnista ylvaan

Ylvassa voi valtuuttaa toisen henkilön jo aloitettuun asiointiin (pdf, 7.11.2018)

 

Ympäristönsuojelun sähköiseen valvontaan on otettu käyttöön uusi YLVA -tietojärjestelmä. VAHTI-järjestelmä on poistunut käytöstä. YLVA on suunnattu ympäristönsuojelulain nojalla lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisille sekä jätelain nojalla ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisille asiakkaille. Palvelun käyttäjiä ovat muun muassa toiminnanharjoittajat, kuntien ympäristöviranomaiset ja ELY-keskusten asiantuntijat.

Uudistetulla asioinnilla helpotetaan ja sujuvoitetaan käyttö- ja päästötarkkailua koskevien tietojen toimittamista. Palvelussa asiakas voi luoda määrämuotoisilla lomakkeilla ja liitteillä valvontaviranomaisille sähköisen raportin, joka vastaa ympäristöluvan, ilmoitusta koskevan päätöksen tai rekisteröintiä koskevan valtioneuvoston asetuksen vaatimuksia.

Ilmoitusvelvollinen ja rekisteröintivelvollinen asiakas voivat täyttää ja lähettää toimintaa koskevan ilmoituksen palvelussa.

Näille sivuille on koottu ohjeita toiminnanharjoittajille ja kuntakäyttäjille sähköisen asioinnin tueksi:

Kuva tietojärjestelmän tietovirroista

<br/>Kuva tietojärjestelmän tietovirroista<br/>
 
 

 

 

YLVA-tietojärjestelmän asiakastuki: ylva(at)ely-keskus.fi 

Lisätietoja: Neuvotteleva virkamies Juha Lahtela, ympäristöministeriö, p. 0295 250 371, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 23.11.2017 klo 9.51, päivitetty 7.11.2018 klo 14.48