Ympäristönsuojelun valvonnan sähköinen asiointijärjestelmä YLVA

Ympäristönsuojelun sähköiseen valvontaan otetaan käyttöön uusi järjestelmä YLVA on otettu toiminnanharjoittajien osalta käyttöön. VAHTI-järjestelmä on poistunut käytöstä. Kuntakäyttäjille YLVA tulee käyttöön vaiheittain. Kuntakäyttäjät pääsevät U-tunnuksilla 21.2. alkaen luomaan uusia kohteita sekä päivittämään kohteiden tietoja.

YLVA on suunnattu ympäristönsuojelulain nojalla lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisille sekä jätelain nojalla ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisille asiakkaille. Palvelun käyttäjiä ovat muun muassa toiminnanharjoittajat, kuntien ympäristöviranomaiset ja ELY-keskusten asiantuntijat.

Uudistetulla asioinnilla helpotetaan ja sujuvoitetaan käyttö- ja päästötarkkailua koskevien tietojen toimittamista. Palvelussa asiakas voi luoda määrämuotoisilla lomakkeilla ja liitteillä valvontaviranomaisille sähköisen raportin, joka vastaa ympäristöluvan, ilmoitusta koskevan päätöksen tai rekisteröintiä koskevan valtioneuvoston asetuksen vaatimuksia.

Ilmoitusvelvollinen ja rekisteröintivelvollinen asiakas voivat täyttää ja lähettää toimintaa koskevan ilmoituksen palvelussa.

Näille sivuille on koottu ohjeita toiminnanharjoittajille ja kuntakäyttäjille sähköisen asioinnin tueksi:

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Juha Lahtela, ympäristöministeriö, p. 0295 250 371, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 23.11.2017 klo 9.51, päivitetty 15.1.2018 klo 12.38