Valtatien 4 parantaminen välillä Vehniä-Äänekoski, Äänekoski, Uurainen ja Laukaa

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Arviointiohjelma

Hankkeen kuvaus

Valtatie 4 Helsingistä Utsjoelle on Suomen tärkein etelä-pohjoissuuntainen pääväylä. Se kuuluu osana yleiseurooppalaiseen TEN-T ydinverkkoon ja on osa valtakunnallista erikoiskuljetusten verkkoa. Tien merkitys myös Jyväskylän seutukunnan sekä Äänekosken liikenteelle on huomattava.

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt suunnittelun valtatien 4 parantamiseksi moottoritienä Laukaan Vehniän ja Äänekosken Huutomäen välillä. Suunnittelun pohjaksi tehdään ympäristövaikutusten arviointi, jossa selvitetään eri linjausvaihtoehtojen vaikutuksia ympäristöön.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tutkittavat vaihtoehdot ovat:

  • Vaihtoehto 0 eli hankkeen toteuttamatta jättäminen, jossa valtatie 4 säilyy nykymuodossaan nykyisellä paikallaan. 0-vaihtoehto on vertailuvaihtoehto.
  • Vaihtoehto N, jossa valtatie parannettaisiin pääosin nykyiselle paikalleen osuudella Vehniä–Huutomäki. Valtatie on joko moottoritie tai 2+2 -kaistainen maantie, jolla hidas liikenne on kielletty. Kaikki liittymät ovat eritasoliittymiä.
  • Vaihtoehdot I1, I2 ja I3, jossa valtatie parannettaisiin nykyisen tien itäpuolelle osuudella Vehniä–Hirvaskangas, ja osuudella Hirvaskangas–Huutomäki valtatie parannettaisiin nykyiselle paikalleen. Valtatie on moottoritie osuudella Vehniä–Hirvaskangas, ja osuudella Hirvaskangas–Huutomäki valtatie on joko moottoritie tai 2+2 -kaistainen maantie, jolla hidas liikenne on kielletty. Kaikki liittymät ovat eritasoliittymiä.

Vaihtoehdot I1, I2 ja I3 ovat sijainneiltaan:

  • Vaihtoehdossa I1 uusi valtatielinjaus erkanee nykyisestä tiestä Vehniäntien (mt 6375) tienoilla. Tie on uudessa maastokäytävässä Iso-Hirvasen itäpuolella mahdollisimman lähellä järveä, ja uusi linjaus liittyy nykyiseen tiehen Hirvaskylän kohdalla.
  • Vaihtoehdossa I2 uusi valtatielinjaus erkanee nykyisestä tiestä Vehniäntien (mt 6375) tienoilla. Tie on uudessa maastokäytävässä Iso-Hirvasen itäpuolella mahdollisimman kaukana järvestä Mäkikylän itäpuolella, ja uusi linjaus liittyy nykyiseen tiehen Hirvaskylän kohdalla.
  • Vaihtoehdossa I3 uusi valtatielinjaus erkanee Alanen-järven eteläpään kohdalta nykyisestä valtatiestä. Tie kulkee uudessa maastokäytävässä Iso-Hirvasen itäpuolella mahdollisimman kaukana järvestä, ja uusi linjaus liittyy nykyiseen tiehen Hirvaskylän kohdalla.

Tutkittaviin vaihtoehtoihin on suunniteltu eritasoliittymät Vehniän kohdalle ja Hirvaskankaalle. Myös Hirvaskylän kohdalle on eritasoliittymä mahdollinen, mikäli alueen maankäytön liikkumistarpeet sitä edellyttävät.

 

Julkaistu 29.10.2014 klo 13.30, päivitetty 23.11.2015 klo 13.01

Aihealue: