Vieraslajit Suomessa

Ajankohtaista

Kansallinen vieraslajiportaali avautui. Ennen valtakunnallisesti hajallaan ollut vieraslajitieto on nyt koottu yhteen osoitteeseen – keskitetysti kaikkien saataville. Vieraslajiportaalin tärkeimpiä toimintoja on havaintoilmoitin, jonka kautta voi ilmoittaa omista vieraslajihavainnoistaan ja ohjeita ja oppaita vieraslajien hävittämiseksi.

Vieraslajit ovat eliölajeja, jotka ovat levinneet luontaisilta levinneisyysalueiltaan uusille alueille ihmisen mukana. Leviäminen voi olla tietoista (esim. puutarhakasvit kaupan mukana, uusien riistalajien tuonti) tai tahatonta (salamatkustajat tavarankuljetuksissa ja laivojen painolastivesissä). Ihmisen mukana kulkeutuminen auttaa lajia ylittämään sen leviämiselle luontaiset esteet, kuten valtameren, vuoriston tai kokonaisen mantereen.

Jättipalsamin kukka

Jättipalsamin kukka.Kuva Riku Lumiaro.

Suurin osa uusille alueille levinneistä vieraslajeista häviää itsestään. Osa asettuu elämään etenkin erilaisiin ihmisen muokkaamiin kulttuuriympäristöihin, kuten joutomaille ja ratavarsille, aiheuttamatta haittaa muulle ympäristölle. Pieni osa, arviolta 10 %, vieraslajeista pystyy leviämään ja lisääntymään myös luonnonympäristöissä: vesistöissä, kosteikoissa, lehdoissa ja niityillä, jossa ne kilpailevat alkuperäisen lajiston kanssa aiheuttaen jopa paikallisia alkuperäislajien häviämisiä. Näitä vieraslajeja kutsutaan haitallisiksi vieraslajeiksi. Ekologisten haittojen lisäksi haitallisista vieraslajeista voi aiheutua terveydellisiä, esteettisiä ja taloudellisia haittoja. Ne voivat haitata myös luonnon virkistyskäyttöä.

Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) vieraslajijaosto katsoo vieraslajiongelman olevan globaalisti yhtä merkittävä elinympäristöjen häviämisen ja pirstoutumisen ohella.

Vierasperäisiä lajeja ei saa levittää Suomen luontoon

Luonnonsuojelulaki (LSL 43 §) kieltää vierasperäisten lajien levittämisen luontoon, jos on olemassa vaara, että niistä voi syntyä pysyvä kanta.

Suomen vieraslajistrategia

Keväällä 2012 maa- ja metsätalousministeriö julkaisi Suomen kansallisen vieraslajistrategian. Sen kantavana ajatuksena on ehkäistä haitallisten vieraslajien aiheuttamia haittoja ja riskejä Suomen luonnolle, luonnonvarojen kestävälle hyödyntämiselle, elinkeinoille sekä yhteiskunnan ja ihmisten hyvinvoinnille.

Ilmoita vieraslajihavainnoistasi

Havainnot luontoon karanneista vieraslajeista voit ilmoittaa vieraslajiportaaliin

Kirjallisuutta

Julkaistu 14.5.2013 klo 13.28, päivitetty 3.7.2014 klo 11.30