Vesitilanne ja ennusteet

Valunta

Valunta

Virtaamien kasvu jäi pieneksi (Tulvakeskus 21.10.2014)

Sunnuntain runsaat sateet nostivat pienten jokivesistöjen vedenkorkeuksia Länsi- ja Keski-Suomessa, erityisesti Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. Vesitilanne on vielä paikoin tavanomaista vähävetisempi. Seuraavalle parille päivälle on ennustettu vähäsateisempaa ja viilenevää säätä, joten virtaamien kasvu pysähtyy. Lisää

Pohjavedet viimein nousussa (15.10.2014)

Pohjaveden pinnankorkeudet ovat sateiden myötä kääntyneet suuressa osassa maata nousuun. Pohjavedet ovat kuitenkin edelleen  5–40 cm alle ajankohdan keskimääräisen vähäsateisen syksyn vuoksi. Pohjavesivarannot täydentyvät maan jäätymiseen asti. Lisää

Järvivedet jäähtyneet ajankohdalle tyypilliseen tapaan tai sitä nopeammin (20.10.2014)

Järviveden lämpötilat ovat laskeneet lokakuun alusta yleisesti 3–6 astetta. Maan etelä- ja keskiosassa järviveden pintalämpötilaksi mitattiin 20. lokakuuta 3–9 astetta. Lukemat ovat ajankohdan keskiarvon tuntumassa tai sen alapuolella. Lähipäivien viileän sään myötä vedet jäähtyvät entisestään. Maan pohjoisosassa vedet ovat jo alle 4-asteisia ja pieniä vesistöjä on jo jäässä. Lisää

Lisätietoa

Julkaistu 20.10.2014 klo 16.38, päivitetty 21.10.2014 klo 12.11