Vesitilanne ja ennusteet

paikkakohtainen vesitilanne

Valunta

Valunta

Selite

 

 

 

Kuortaneenjärvellä rantarakennuksia kastumisvaarassa, Pohjois-Pohjanmaalla jääpatotulvia (Tulvakeskus 23.4.)

Kyrönjoella vedenkorkeudet ovat pääosin laskussa, virtaamat pysyvät kuitenkin suurina vielä useamman päivän. Kyrönjoella tulvaluukuista alettiin lauantaina juoksuttaa vettä pengerrysalueiden pelloille sen verran kuin oli välttämätöntä vedenkorkeuden pitämiseksi tulvarajan alapuolella. Sunnuntaina iltapäivällä tulvaluukut voitiin sulkea, ja takaisinpumppaus aloitetaan maanantaina vähitellen. Jalasjärvellä valtatie 3 on saatu avattua liikenteelle. Lapuanjoella ollaan noin 40 cm tulvarajan alapuolella, mutta nousu jatkuu vielä Kuortaneenjärven noustessa ja purkaessa vesiä. Kuortaneenjärvellä nousu jatkuu lähipäivien ajan, matalalla olevia rantakiinteistöjä, lähinnä vapaa-ajan asuntoja on runsaasti kastumisvaarassa. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla jääpatoja on muodostunut Kalajoella, Pyhäjoella, Lestijoella ja Perhonjoella, ja rakennuksia on jouduttu suojaamaan ja vettä on monin paikoin teillä ja pelloilla. Lisää

Tulvakeskuksen ja ELY-keskusten tiedotteet:

Lumikuormat edelleen suuria Itä- ja Pohjois-Suomessa (4.4.)

Suurien hallien kattoja on edelleen tarkkailtava Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa, Kainuussa ja Meri-Lapissa. Hallien omistajien on aktiivisesti seurattava lumikuormaa ja kantavien rakenteiden kuntoa ja huolehdittava lumen poistosta katolta tarpeen mukaan. Lisää

Järvijäät heikkenevät kovaa vauhtia maan etelä- ja keskiosassa (23.4.)

Huhtikuun 10. päivän jälkeen järvijäät ovat heikentyneet vauhdilla maan etelä- ja keskiosassa. Aivan eteläisimmässä Suomessa järvijäät ovat juuri nyt lähtemässä. Myös maan länsi- ja keskiosassa jäät ovat heikentyneet monin paikoin niin, ettei jäänpaksuuden mittauksia voitu enää tehdä 20.4. Lappeenranta-Vaasa-linjan eteläpuolella. Lisää

Lisätietoa

 
Julkaistu 20.4.2018 klo 16.56, päivitetty 23.4.2018 klo 15.53