Vesihuoltotilastot

Ajankohtaista

VEETI on uusi vesihuollon valtakunnallinen tietojärjestelmä, johon tallennetaan vuosittaisia tietoja vesihuoltolaitosten toiminnasta ja taloudesta. Kaikki laitokset, joilla on kunnan vahvistama toiminta-alue (lain mukainen vesihuoltolaitos) ovat velvollisia toimittamaan tietonsa tähän järjestelmään. Järjestelmän tietoja voi selailla paitsi itse laitokset ja viranomaiset, myös tämän sivuston kautta kaikki yhdyskuntien vesihuollon toiminnasta kiinnostuneet.

VEETI otetaan käyttöön 1.1.2016. Käyttöönottokoulutusta järjestetään syksyllä 2015 usealla paikkakunnalla. Lisätietoja vesihuoltolaitoksille:

 
 
 
 
Pitkäkosken vesilaitos2
 

Tälle sivustolle kootaan tietoa ja tilastoja Suomen keskitetystä vesihuollosta, sekä talousveden toimittamisesta että jäteveden käsittelystä.

Sivun vasemmassa laidassa löytyvät:

  • Yksittäisten jätevedenpuhdistamojen ympäristöluvan mukainen valvontatieto
  • Tilastoja yhdyskuntien vesihuollosta, mm. tietoa vedenkäytöstä, talousveden ja jäteveden määristä (julkaistaan 2016)
Julkaistu 7.10.2013 klo 15.10, päivitetty 28.10.2015 klo 16.45