Osallistuminen vesienhoitoon

Valtioneuvosto hyväksyi 3.12.2015 Vuoksen vesienhoitosuunnitelman vuosiksi 2016–2021 yhdessä muiden vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmien kanssa.  Suunnitelman valmistelun aikana kuultiin kansalaisia vuosina 2012 ja 2015. Kuulemisissa saatava palaute käsiteltiin ELY-keskusten vesienhoidon yhteistyöryhmissä ja otettiin huomioon valmisteltaessa vesienhoitosuunnitelmaa.

Suunnittelun aikana kerätyt palautteet

Ehdotus toisen vesienhoitokauden vesienhoitosuunnitelmaksi oli kuultavana 1.10.2014–31.3.2015 välisenä aikana. Vesienhoitoalueen ELY-keskukset saivat kuulemisen aikana runsaasti palautetta sidosryhmiltä ja alueensa kunnilta.

Yhteenveto vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaehdotukseen kuulemisen aikana tulleesta keskeisestä palautteesta on kerätty alla olevaan asiakirjaan:

Vuoksen vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta kuultiin vuonna 2012. Yhteenveto palautteista:

ELY-keskusten vesienhoidon yhteistyöryhmät

Ely-keskusten koolle kutsumat vesienhoidon yhteistyöryhmät osallistuivat vesienhoitosuunitelmien valmisteluun. Ne jatkavat toimintaansa ja käsittelevät alueellisia vesienhoidon tavoitteita ja toimenpiteiden toteuttamista.

 

 

Julkaistu 9.9.2013 klo 12.35, päivitetty 26.11.2015 klo 10.44