Osallistuminen vesienhoitoon

Valtioneuvosto hyväksyi 3.12.2015 Oulujoen-Iijoen  vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman vuosiksi 2016–2021 yhdessä muiden vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmien kanssa.  Suunnitelman valmistelun aikana kuultiin kansalaisia ja muita tahoja vuosina 2012 ja 2015. Kuulemisissa saatava palaute käsiteltiin ELY-keskusten vesienhoidon yhteistyöryhmissä ja otettiin huomioon valmisteltaessa vesienhoitosuunnitelmaa.

Suunnittelun aikana kerätyt palautteet

Ehdotus toisen vesienhoitokauden vesienhoitosuunnitelmaksi oli kuultavana 1.10.2014–31.3.2015 välisenä aikana. Vesienhoitoalueen ELY-keskukset saivat kuulemisen aikana runsaasti palautetta sidosryhmiltä ja alueensa kunnilta.

Yhteenveto Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaehdotukseen kuulemisen aikana tulleesta keskeisestä palautteesta on kerätty alla olevaan asiakirjaan:

ELY-keskusten vesienhoidon yhteistyöryhmät

ELY-keskusten koolle kutsumat vesienhoidon yhteistyöryhmät osallistuivat vesienhoitosuunnitelmien valmisteluun. Ne jatkavat toimintaansa ja käsittelevät alueellisia vesienhoidon tavoitteita ja toimenpiteiden toteuttamista:

Vesienhoidon työohjelmasta ja keskeisistä kysymyksistä kuultiin vuonna 2012

Vesienhoitosuunnitelmia päivittäminen aloitettiin kuulemalla kansalaisia, viranomaisia, järjestöjä ja yrityksiä vesienhoidon työohjelmasta, aikataulusta ja keskeisistä kysymyksistä. Kuulemisessa saatu palaute on otettu soveltuvin osin huomioon päivitettäessä vesienhoitosuunnitelmaa ja sen toimenpideohjelmaa.

Julkaistu 3.12.2015 klo 13.56, päivitetty 4.7.2016 klo 12.55