Osallistuminen vesienhoitoon

Vaikuta vesiin!

Koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa. Nyt vesienhoitosuunnitelmia aletaan päivittää hoitokautta 2021–2027 varten. Suunnittelun työohjelmasta ja vesien-hoitoalueen keskeisistä kysymyksistä sekä vesienhoitosuunnitelmaan liittyvän ympäristöselostuksen laadinnasta kuullaan 8.1.2018–9.7.2018. Taustatietoa vesienhoidosta löydät näiltä verkkosivuilta. Vaikuta vesiin -karttapalveluun on koottu tietoa vesien tilasta ja siihen vaikuttavista toiminnoista:

Mistä asioista nyt toivotaan palautetta?

Mielipidettäsi tarvitaan kolmesta asiakokonaisuudesta:

  • Vesienhoitoon liittyvät keskeiset kysymykset vesienhoitoalueilla
  • Vesienhoidon työohjelma, suunnittelun aikataulu sekä osallistumismenettelyt
  • Vesienhoitosuunnitelmaan laadittavan ympäristöselostuksen valmistelu ja sisältö

Keskeiset kysymykset ovat asioita, joihin kolmannella kierroksella on tarkoitus kiinnittää erityistä huomiota. Ne voivat liittyä esimerkiksi vesien tilaan liittyviin keskeisiin ongelmiin ja kehittämistarpeisiin; keinoihin ja toimiin, joilla vesien tilaa voidaan parantaa tai vaikkapa rahoitus- ja yhteistyömahdollisuuksiin.

Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella keskeisiä kysymyksiä on esimerkiksi:

  • Vesienhoidon toimeenpanon turvaaminen ja tehostaminen
  • Erinomaisessa ja hyvässä tilassa olevien vesien turvaaminen
  • Happamien sulfaattimaiden haittojen vähentäminen ja ehkäiseminen
  • Ilmastonmuutoksen vesistövaikutuksiin varautuminen ja valumavesien hallinta

Kuulemisaineisto ja kuulutukset

Miten ja milloin toimitan mielipiteeni tiedoksi?

Palaute toivotaan ensisijaisesti sähköisen lausuntopalvelun kautta:

Voit antaa palautetta myös vastaamalla verkkokyselyyn:

Palaute on lisäksi mahdollista antaa sähköpostilla, tuolloin mieluiten word-dokumenttina Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon:

Palautteellasi on merkitystä ja vain osallistumalla voit vaikuttaa!
 

ELY-keskusten vesienhoidon yhteistyöryhmät

ELY-keskusten koolle kutsumat vesienhoidon yhteistyöryhmät osallistuivat vesienhoitosuunitelmien valmisteluun. Ne jatkavat toimintaansa ja käsittelevät alueellisia vesienhoidon tavoitteita ja toimenpiteiden toteuttamista.

Julkaistu 2.1.2018 klo 14.56, päivitetty 8.1.2018 klo 10.53